.:Μηχανή αναζήτησης
.:Επικοινωνία

 

 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


DOPING - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΙ. Απαγορευμένες κατηγορίες ουσιών

Α. Διεγερτικά
Στις απαγορευμένες ουσίες της κατηγορίας (Α) περιλαμβάνονται τα παρακάτω παραδείγματα:
amineptine, amiphenazole, amphetamines, bromantan, caffeine*, carphedon, cocaine, ephedrines**, fencamfamine, mesocarb, pentetrazol, pipradol, salbutamol***, salmeterol***terbutaline***,
... και συγγενείς ουσίες
*Όσον αφορά την caffeine, ως θετικό ορίζεται το αποτέλεσμα που αναφέρεται σε συγκέντρωση caffeine στα ούρα μεγαλύτερη από 12 μικρογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (12 μg/mL).

** Όσον αφορά την ephedrine, cathine και methylephedrine, ως θετικό ορίζεται το αποτέλεσμα που αναφέρεται σε συγκέντρωση ephedrine ή cathine ή methylephedrine στα ούρα μεγαλύτερη από 5 μg/mL.Όσον αφορά την phenylpropanolamine και pseudoephedrine ως θετικό ορίζεται το αποτέλεσμα που αναφέρεται σε συγκέντρωση στα ούρα, η οποία ξεπερνά τα 10 μg/mL. Εάν περισσότερες από μία ουσίες αυτής της παραγράφου περιέχονται στα ούρα σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες των αντιστοίχων παραπάνω ορίων, τότε οι συγκεντρώσεις αυτές θα πρέπει να αθροιστούν. Εάν το άθροισμα των συγκεντρώσεων είναι μεγαλύτερο από 10 μg/mL, τότε το δείγμα θα πρέπει να αναφερθεί θετικό.
*** Επιτρέπεται μόνο με εισπνοή για την πρόληψη εκδήλωσης ή/και τη θεραπεία άσθματος και άσθματος, που προκαλείται από άσκηση. Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτής ιατρικής γνωμάτευσης για το άσθμα ή/και το άσθμα, που προκαλείται από άσκηση, από πνευμονολόγο ή το γιατρό της ομάδας στην υπεύθυνη ιατρική αρχή του αγώνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα σκευάσματα που περιέχουν imidazole, είναι αποδεκτά για τοπική χρήση, π.χ. oxymetazoline. Οι αγγειοσυσταλτικοί παράγοντες π.χ. adrenaline, μπορούν να χορηγηθούν σε συνδυασμό με τοπικά αναισθητικά. Παρασκευάσματα phenylephrine τοπικής χρήσης (π.χ. ρινικά, οφθαλμολογικά) επιτρέπονται.
Β. Ναρκωτικά
Στις απαγορευμένες ουσίες της κατηγορίας (Β) περιλαμβάνονται τα παρακάτω παραδείγματα:
Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), methadone, morphine, pentazocine, phethidine, ... και συγγενείς ουσίες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ουσίες codeine, dextromethorphan, dextropropoxyphene, dihydrocodeine, diphenoxylate, ethylmorphine, pholcodine, propoxyphene και tramadol επιτρέπονται.
Γ. Αναβολικά
Στις απαγορευμένες ουσίες της κατηγορίας (Γ) περιλαμβάνονται τα παρακάτω παραδείγματα:1. Αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή Α.
clostebol, fluoxymesterone, methandienone, methenolone, nandrolone, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedione, oxandrolone, stanozolol ... και συγγενείς ουσίες. B.
Androstenediol, androstenedione, dehydroepiadrosterone (DHEA), dihydrotestosterone, testosterone* ... και συγγενείς ουσίες

* Η παρουσία λόγου testosterone (T) προς epitestosterone (E) μεγαλύτερου από έξι (6) προς ένα (1) στα ούρα ενός αθλητή αποτελεί αδίκημα, εκτός και αν υπάρχουν δεδομένα ότι αυτός ο λόγος οφείλεται σε φυσιολογικές ή παθολογικές αιτίες, π.χ. μικρή έκκριση epitestosterone, όγκος παραγωγός ανδρογόνων, ανεπάρκεια ενζύμων. Στην περίπτωση που ο λόγος Τ/Ε είναι μεγαλύτερος από 6, θεωρείται υποχρεωτικό η υπεύθυνη ιατρική αρχή να διεξάγει έρευνα πριν το δείγμα δηλωθεί θετικό. Θα συνταχθεί μια πλήρης αναφορά που θα περιέχει την ανασκόπηση των προηγουμένων ελέγχων, των ελέγχων που ακολούθησαν και οποιαδήποτε αποτελέσματα ενδοκρινολογικών ελέγχων. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, ο αθλητής θα πρέπει να ελέγχεται χωρίς προειδοποίηση τουλάχιστον μια φορά το μήνα για τρεις μήνες. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αναφορά. Άρνηση για συνεργασία στους ελέγχους θα έχει σαν αποτέλεσμα την δήλωση του δείγματος ως θετικό. 2. β-2 αγωνιστές
Όταν χορηγούνται από το στόμα ή με ένεση. Bambuterol, clenbuterol, fenoterol, formoterol, reproterol, salbutamol, terbutaline ... και συγγενείς ουσίες
Δ. Διουρητικά
Στις απαγορευμένες ουσίες της κατηγορίας (Δ) περιλαμβάνονται τα παρακάτω παραδείγματα:
acetazolamide, bumetanide, chlorthalidone, ethacrynic acid, furosemide, hydrochlorothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamterene
... και συγγενείς ουσίες
*Απαγορεύεται με ενδοφλέβια ένεση.
Ε. Πεπτιδικές ορμόνες, μιμητικά και ανάλογα
Στις απαγορευμένες ουσίες της κατηγορίας (Ε) περιλαμβάνονται τα παρακάτω παραδείγματα, τα ανάλογά τους καθώς και τα μιμητικά αυτών:
1. Chorionic Gonadotrophin (hCG)
2. Pituitary and synthetic gonadotrophins (LH)
3. Corticotrophins (ACTH, tetracosactide)
4. Growth hormone (hGC)
5. Insulin-like Growth Factor (IGF-1)
Όλοι οι αντίστοιχοι παράγοντες απελευθέρωσης των ουσιών, που αναφέρθηκαν πιο πάνω και τα ανάλογά τους, είναι επίσης απαγορευμένοι.
6. Erythropoietin (EPO)
7. I
nsulin,
η οποία επιτρέπεται μόνο για την θεραπεία ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη γραπτή ιατρική συνταγή από ενδοκρινολόγο ή το γιατρό της ομάδας προς την αντίστοιχη Ιατρική Αρχή πριν το συγκεκριμένο αγώνισμα.
Η παρουσία μιας ενδογενούς ορμόνης ή του διαγνωστικού της δείκτη (-ων) σε μη φυσιολογική συγκέντρωση στα ούρα αθλητή αποτελεί παράβαση εκτός εάν τεκμηριώνεται εγγράφως και τελεσίδικα ότι οφείλεται αποκλειστικά σε φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση.


II. Απαγορευμένες μέθοδοι

Οι παρακάτω μέθοδοι απαγορεύονται:

1. Doping αίματος
2. Φαρμακολογική, χημική και φυσική παρέμβαση (παραποίηση)ΙΙΙ. Ομάδες ουσιών που υπόκεινται
σε διάφορους περιορισμούς


Α. Αλκοόλ
Όπου υπάρχουν σχετικοί κανονισμοί της υπεύθυνης αρχής, θα διεξάγονται έλεγχοι για αιθανόλη.
Β. Κανναβινοειδή
Όπου υπάρχουν σχετικοί κανονισμοί της υπεύθυνης αρχής, θα διεξάγονται έλεγχοι για κανναβινοειδή (π.χ. μαριχουάνα, χασίς). Κατά την διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιούνται έλεγχοι κανναβινοειδών. Παράβαση doping θεωρείται η παρουσία στα ούρα του 11-nor-Δ9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (carboxy-THC) σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 15 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο-mL.
Γ. Τοπικά Αναισθητικά
Ενέσιμα τοπικά αναισθητικά επιτρέπονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Είναι δυνατή η χρήση buvacaine, lidocaine, mepivacaine, procaine, αλλά όχι κοκαΐνης. Αγγειοσυσταλτικοί παράγοντες (π.χ. αδρεναλίνη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τοπικά αναισθητικά.
β. Μόνο τοπικές ή ενδοαρθρικές ενέσεις μπορούν να χορηγηθούν.
γ. Μόνο όταν η χρήση είναι ιατρικώς δικαιολογημένη, ύστερα από γραπτή ιατρική συνταγή προς την αντίστοιχη Ιατρική Αρχή πριν το συγκεκριμένο αγώνισμα, ή κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης.
Δ. Κορτικοστεροειδή
Η συστηματική χρήση κορτικοστεροειδών είναι απαγορευμένη. Επιτρέπεται η χορήγηση πρωκτικώς (αγγλ. όρος: anal), ωτιαίως (αγγλ. όρος: aural), δερματολογικώς, με εισπνοή, από τη μύτη, οφθαλμολογικώς (αλλά όχι ορθικώς, με τη μορφή υποθέτων, αγγλ. όρος: rectal). Επιτρέπεται επίσης η ενδοαρθρική ή τοπική ένεση κορτικοστεροειδών. Η ιατρική γνωμάτευση και γνωστοποίηση της χορήγησης είναι απαραίτητη όπου αυτό επιβάλλεται από τους κανόνες της υπεύθυνης αρχής.
Ε. β-αναστολείς
Μερικά παραδείγματα β-αναστολέων είναι:
acebutolol, alprenolol, atenolol, labetalol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, propranolol, sotalol ... και συγγενείς ουσίες
Όπου υπάρχουν σχετικοί κανονισμοί της υπεύθυνης αρχής θα διεξάγονται έλεγχοι για β-αναστολείς.


Πίνακας συγκεντρώσεων στα ούρα πάνω από τις οποίες τα αναγνωρισμένα από τη ΔΟΕ εργαστήρια πρέπει να αναφέρουν την ύπαρξη των συγκεκριμένων ουσιών

caffeine > 12 μικρογραμμάρια/χιλιοστόλιτρο-mL
carboxy-THC > 15 νανογραμμάρια /χιλιοστόλιτρο-mL
cathine > 5 μικρογραμμάρια / χιλιοστόλιτρο-mL
ephedrine > 5 μικρογραμμάρια / χιλιοστόλιτρο-mL
epitestosterone > 200 νανογραμμάρια / χιλιοςτόλιτρο-mL
methylephedrine > 5 μικρογραμμάρια / χιλιοστόλιτρο-mL
morphine > 1 μικρογραμμάριο / χιλιοστόλιτρο-mL
phenylpropanolamine > 10 μικρογραμμάρια / χιλιοστόλιτρο-mL
pseudoephedrine > 10 μικρογραμμάρια / χιλιοστόλιτρο-mL
T/E ratio > 6


Κατάλογος με παραδείγματα
απαγορευμένων ουσιών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός δεν είναι εξαντλητικός κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών. Πολλές ουσίες, που δεν αναφέρονται σε αυτό τον κατάλογο, είναι απαγορευμένες καλυπτόμενες κάτω από τον όρο "και συγγενείς ουσίες".

ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
amineptine, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, bambuterol, bromantan, caffeine, carphedon, cathine, cocaine, cropropamide, crotethamide, ephedrine, etamivan, etilamphetamine, etilefrine, fencamfamine, fenetylline, fenfluramine, formoterol, heptaminol, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine, methoxyphenamine, methylenedioxyamphetamine, methylephedrine, methylphenidate, nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, pentetrazol, phendimetrazine, phentermine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pholedrine, pipradol, prolintane, propylhexedrine, pseudoephedrine, reproterol, salbutamol, salmeterol, selegiline, strychnine, terbutaline,
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), hydrocodone, methadone, morphine, pentazocine, pethidine,
ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ

Androstenediol, androstenedione, bambuterol, boldenone, clenbuterol, clostebol, danazol, dehydrochlormethyltestosterone, dehydroepiandrosterone (DHEA), dihydrotestosterone, drostanolone, fenoterol, fluoxymesterone, formebolone, formoterol, gestrinone, mesterolone, methandienone, methenolone, methandriol, methyltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenedione, 19-norandrostenediol, norethandrolone, oxandrolone, oxymesterone, oxymetholone, reproterol, salbutamol, salmeterol, stanozolol, terbutaline, testosterone, trenbolone,
ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ
acetazolamide, bendroflumethiazide, bumetanide, canrenone, chlortalidone, ethacrynic acid, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamterene, ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (MASKING AGENTS)
bromantan, diuretics (προηγούμενη παράγραφος), epitestosterone, probenecid
ΠΕΠΤΙΔΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΜΙΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ
ACTH, erythropoietin (EPO), hCG, hGH, insulin, LH,
β-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, labetalol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, propranolol, sotalol.

Κάποια στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν από άλλα sites προκειμένου να γίνει ποιό ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστώ πολύ τους webmaster.