Το σχολικό πρόγραμμα για την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση
για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

(σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υ.Π.Ε.Π.Θ.)


Α/θμια εκπαίδευση
Β/θμια εκπαίδευση
 
 

Οι περιοχές μετάθεσης των γυμναστών στην Β/θμια εκπαίδευση
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599

- Νόμοι που αφορούν τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής
- Η αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
- Απουσία - Βαθμολογία - απαλλαγή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
- Καθηκοντολόγιο του εκπαιδευτικού

- Γενικές οδηγίες για αποδοτικότερη εκπαίδευση των μαθητών
- Οδηγίες για τη συμπλήρωση ημερήσιου πλάνου γύμνασης

- Τ.Α.Δ. -Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης
- Μαζικός Αθλητισμός
- Αναπτυξιακός Αθλητισμός

 

 

 

 

 

 

.:Μηχανή αναζήτησης
.:Επικοινωνία