.:Μηχανή αναζήτησης
.:Επικοινωνία

Υπολογίστε το ιδανικό σας βάρος


ΟΔΗΓΙΕΣ
1
-Γράψτε την ηλικία σας (Alter eingeben) στην αρχή-αρχή του τετραγώνου.
2-Πατήστε στο metric και βάλτε το ύψος σας (Groesse), μετακινώντας τη μπάρα. 3-Έπειτα βάλτε το βάρος σας (Gewicht). 4-Το ιδανικό βάρος σας εμφανίζεται στο optimales Gewicht ca.
5- Από κάτω είναι
το 'Bodymass - Index' (BMI).
6-Δηλαδή η ιδανική αναλογία βάρους και ύψους
7-Στο 'Ihr Bodyindex' βλέπετε το νούμερο (ΒΜΙ) που είστε
8-Στο 'akzeptabler BMI' είναι τα φυσιολογικά όριά σας.

Το ιδανικό βάρος
(αυστηρά μόνο για γυναίκες)

βάρος (kg)
ύψος (cm)
το BMI
σχόλιο