Σύγκριση Αριθμών

Σύγκριση Αριθμών

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=30104 Άσκηση 2Να συγκριθούν οι αριθμοί...

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  ΑΣΚΗΣΗ 4:   Να βρεθούν τα ψηφία , αν γνωρίζουμε ότι ο αριθμός διαιρείται με το , με το και...

Επτάδες φυσικών αριθμών

Επτάδες φυσικών αριθμών

Να αποδειχθεί ότι σε οποιαδήποτε επτάδα φυσικών αριθμών μικρότερων του 126, μπορούμε να βρούμε...

Άσκηση ΔΦ4

Να εξετάσετε αν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι x,y,zτέτοιοι ώστε να ισχύει: 5x+6y=3·9z...

Άσκηση AN5

Αν x,y,z>0 x,y,z > 0 , να αποδείξετε ότι: x2+z2y+y2+x2z+z2+y2x≥2(x+y+z) \frac{x^2...

ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

Για κάθε a,b,c>0 a,b,c>0 να αποδειχθεί ότι: ab+c+bc+a+cb+a≥32 \frac{a}{b+c} +...

Ανισότητα Αναδιάταξης

Ανισότητα αναδιάταξης (Rearrangement inequality) Η ανισότητα αναδιάταξης αποτελεί φυσιολογική...

Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

Σε ένα κυρτό πολύγωνο με n n πλευρές να βρεθεί το πλήθος των διαγωνίων του, ως συνάρτηση του n...

ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

Να λυθεί στους πραγματικούς το σύστημα: x2=y3-3y2+2y x^2=y^3-3y^2+2y ,  y2=x3-3x2+2x...

 • Σύγκριση Αριθμών

  Σύγκριση Αριθμών

  Tuesday, 14 April 2015 20:44
 • Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Tuesday, 14 April 2015 21:17
 • Επτάδες φυσικών αριθμών

  Επτάδες φυσικών αριθμών

  Wednesday, 15 April 2015 23:54
 • Άσκηση ΔΦ4

  Friday, 17 April 2015 10:57
 • Άσκηση AN5

  Friday, 17 April 2015 11:11
 • ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

  Saturday, 18 April 2015 18:24
 • Ανισότητα Αναδιάταξης

  Saturday, 18 April 2015 18:47
 • Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

  Thursday, 23 April 2015 01:30
 • ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

  Saturday, 09 May 2015 18:56

Το μάτι της εξουσίας

Η συνδιακαλιστική γραφειοκρατία προβάλλει το σκεπτικό ότι οι εργάτες είναι καλοί άνθρωποι, αλλά εδεν πρέπει να τους αφήνουμε να ακάνουν ό,τι θέλουν. Μέ άλλα λόγια: μπορέι να έχουν καλά αισθήματα, αυθορμητισμό, αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν από μόνοι τους. Όμως οι εργάτες σκέφτονται, αγνωρίζουν, συλλογίζονται, υπολογίζουν. Διεκδικούσαν για καιρό το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και πράγματι το κατέκτησαν. Αλλά οι νίκες δεν είναι ποτέ οριστικές. Πολύ γρήγορα εδραίωσε τη θέση της μία συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Θεωρούσε δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι δεν σκέφτονται και ότι ήταν δική της δουλειά να αποφασίσει και να σκεφτεί. Σφετερίστηκε λοιπόν το δικαίωμα των εργατών να σκέφτονται, να υπολογίζουν, να αποφασίζουν. Μετατράπηκε έτσι μοιραία σε εμπόδιο για την εργατική δράση που μπορεί να είναι συγχρόνως αυθόρμητη και ενστόχαστη. Απ' τη στιγμή που διχάζεται αυτή η εμπειρία, παίζεται ένα παιχνίδι που τελικώς ευνοεί την εργοδοσία.

Καθώς τα με΄σα ενημέρωσης βρίσκονται στα χέρια της αστικής τάξης, οι αξίες της εργατικής σκέψης που αποτελούν αυτόνομη σκέψη δεν μπορούν να εκφραστούν. Απ' αυτό προκύπτει πλήθος διφορούμενων. Οι διανοούμενοι σχηματίζουν ενίοτε για την εργατική τάξη μία εικόνα με βάση τις ανθρωπιστικές αξίες της αστικής τάξης. Όμως δεν είναι ετσι. Αν εξετάσουμε προσεκτικά την εργατική τάξη, θα διαπιστώσουμε τελικώς ότι τάσσεται με την παρανομία. Είναι ενάντια στο νόμο, αφού ο νόμος φτιαχνόνταν πάντα εναντίον της.

Μισέλ Φουκώ, Το μάτι της εξουσίας.

Add comment


Security code
Refresh