Σύγκριση Αριθμών

Σύγκριση Αριθμών

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=30104 Άσκηση 2Να συγκριθούν οι αριθμοί...

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  ΑΣΚΗΣΗ 4:   Να βρεθούν τα ψηφία , αν γνωρίζουμε ότι ο αριθμός διαιρείται με το , με το και...

Επτάδες φυσικών αριθμών

Επτάδες φυσικών αριθμών

Να αποδειχθεί ότι σε οποιαδήποτε επτάδα φυσικών αριθμών μικρότερων του 126, μπορούμε να βρούμε...

Άσκηση ΔΦ4

Να εξετάσετε αν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι x,y,zτέτοιοι ώστε να ισχύει: 5x+6y=3·9z...

Άσκηση AN5

Αν x,y,z>0 x,y,z > 0 , να αποδείξετε ότι: x2+z2y+y2+x2z+z2+y2x≥2(x+y+z) \frac{x^2...

ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

Για κάθε a,b,c>0 a,b,c>0 να αποδειχθεί ότι: ab+c+bc+a+cb+a≥32 \frac{a}{b+c} +...

Ανισότητα Αναδιάταξης

Ανισότητα αναδιάταξης (Rearrangement inequality) Η ανισότητα αναδιάταξης αποτελεί φυσιολογική...

Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

Σε ένα κυρτό πολύγωνο με n n πλευρές να βρεθεί το πλήθος των διαγωνίων του, ως συνάρτηση του n...

ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

Να λυθεί στους πραγματικούς το σύστημα: x2=y3-3y2+2y x^2=y^3-3y^2+2y ,  y2=x3-3x2+2x...

 • Σύγκριση Αριθμών

  Σύγκριση Αριθμών

  Tuesday, 14 April 2015 20:44
 • Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Tuesday, 14 April 2015 21:17
 • Επτάδες φυσικών αριθμών

  Επτάδες φυσικών αριθμών

  Wednesday, 15 April 2015 23:54
 • Άσκηση ΔΦ4

  Friday, 17 April 2015 10:57
 • Άσκηση AN5

  Friday, 17 April 2015 11:11
 • ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

  Saturday, 18 April 2015 18:24
 • Ανισότητα Αναδιάταξης

  Saturday, 18 April 2015 18:47
 • Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

  Thursday, 23 April 2015 01:30
 • ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

  Saturday, 09 May 2015 18:56

Προβλήματα και μετατροπές στο text encoding κειμένων

Ένα από τα συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η εναλλαγή μεταξύ κειμένων τυπου txt μεταξύ κωδικοποιήσεων.

Ειδικά για τους χρήστες επεξεργαστών κειμένου για latex είναι συχνό το φαινόμενο να θέλουν να μετατρέψουν παλαιότερα κείμενά τους που είναι γραμμένα σε ISO-8879-7 σε UTF8 κωδικοποίηση.

 

Για UTF8 απαιτείται στο preamble

\usepackage[polutonikogreek, english]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[LGR,T1]{fontenc}

 

ενώ για iso-8859-7

\usepackage[polutonikogreek,english]{babel}
\usepackage[iso-8859-7]{inputenc}

Επιπλέον όμως η αλλαγή της κωδικοποίησης στον επεξεργαστή που χρησιμοποιούμε ή η αλλαγή επεξεργαστή θα απαιτήσει μερικές φορές  - αν δεν παρέχεται αυτόματη αναγνώριση - να γίνει μετατροπή του αρχικού κειμένου, ώστε να μη βλέπουμε !@#$@!# ακαταλαβίστικους χαρακτήρες δηλαδή.

Αυτή η μετατροπή (και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή κωδικοποίησης τέτοιων αρχείων) μπορεί να γίνει εύκολα με τον ελεύθερο editpadlite επεξεργαστή.

Αυτό γίνεται αν από το μενού Convert επιλέξουμε Text Encoding όπως φαίνεται στην εικόνα :

και στη συνέχεια

επιλέξουμε την κωδικοποίηση στην οποία θέλουμε να γίνει η μετατροπή στο παράθυρο New Encoding.

Add comment


Security code
Refresh