Σύγκριση Αριθμών

Σύγκριση Αριθμών

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=30104 Άσκηση 2Να συγκριθούν οι αριθμοί...

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  ΑΣΚΗΣΗ 4:   Να βρεθούν τα ψηφία , αν γνωρίζουμε ότι ο αριθμός διαιρείται με το , με το και...

Επτάδες φυσικών αριθμών

Επτάδες φυσικών αριθμών

Να αποδειχθεί ότι σε οποιαδήποτε επτάδα φυσικών αριθμών μικρότερων του 126, μπορούμε να βρούμε...

Άσκηση ΔΦ4

Να εξετάσετε αν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι x,y,zτέτοιοι ώστε να ισχύει: 5x+6y=3·9z...

Άσκηση AN5

Αν x,y,z>0 x,y,z > 0 , να αποδείξετε ότι: x2+z2y+y2+x2z+z2+y2x≥2(x+y+z) \frac{x^2...

ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

Για κάθε a,b,c>0 a,b,c>0 να αποδειχθεί ότι: ab+c+bc+a+cb+a≥32 \frac{a}{b+c} +...

Ανισότητα Αναδιάταξης

Ανισότητα αναδιάταξης (Rearrangement inequality) Η ανισότητα αναδιάταξης αποτελεί φυσιολογική...

Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

Σε ένα κυρτό πολύγωνο με n n πλευρές να βρεθεί το πλήθος των διαγωνίων του, ως συνάρτηση του n...

ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

Να λυθεί στους πραγματικούς το σύστημα: x2=y3-3y2+2y x^2=y^3-3y^2+2y ,  y2=x3-3x2+2x...

 • Σύγκριση Αριθμών

  Σύγκριση Αριθμών

  Tuesday, 14 April 2015 20:44
 • Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Tuesday, 14 April 2015 21:17
 • Επτάδες φυσικών αριθμών

  Επτάδες φυσικών αριθμών

  Wednesday, 15 April 2015 23:54
 • Άσκηση ΔΦ4

  Friday, 17 April 2015 10:57
 • Άσκηση AN5

  Friday, 17 April 2015 11:11
 • ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

  Saturday, 18 April 2015 18:24
 • Ανισότητα Αναδιάταξης

  Saturday, 18 April 2015 18:47
 • Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

  Thursday, 23 April 2015 01:30
 • ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

  Saturday, 09 May 2015 18:56

Ελληνικό λεξικό στο Libreoffice 2012

Δείτε εδώ πληροφορίες για την προσθήκη ελληνικού λεξικού στο Libreoffice

1)Κατεβάζετε το αρχείο el_gr_v110.oxt.zip από το παρόν θέμα, και το αποσυμπιέζετε ώστε να εμφανιστεί το αρχείο plugin el_gr_v110.oxt.

el_gr_v110.oxt.zip
(1.22 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 108 φορές


----------------------------------------------------
Το αρχείο αυτό προσφέρει Ελληνικό Λεξικό (Ορθογραφικός έλεγχος και Συλλαβισμό).
Πηγή: Hellenic (Greek) Dictionary (Spell Check and Hyphenation)
----------------------------------------------------

2) Μπορείτε να το κάνετε εγκατάσταση με οποιοδήποτε από τους παρακάτω τρόπος:
- Επιλέξτε το με δεξί κλικ και στο "Άνοιγμα με" επιλέγετε το LibreOffice ή
- μεταβείτε στον διαχειριστή επεκτάσεων από "Εργαλεία" > "Διαχειριστής επεκτάσεων", και εκεί πατήστε στο "Προσθήκη...".

Στην συνέχεια θα εμφανιστεί ο διαχειριστής επεκτάσεων ή/και το σχετικό παράθυρο εγκατάστασης προσθέτου του LibreOffice και αφού αποδεχθείτε τους όρους χρήσης, θα το εγκαταστήσει.

3) Μεταβείτε στις προτιμήσεις του LibreOffice "Εργαλεία" > "Επιλογές...", στην Ενότητα "Ρυθμίσεις Γλώσσας" και στα "Βοηθήματα γραφής".
Εκεί στα "Διαθέσιμα αρθρώματα γλώσσας" επιλέγετε το "OpenOffice.org New Thesaurus" και κάνετε κλικ δίπλα στο κουμπί "Επεξεργασία...".
Εκεί επιλέγετε ως γλώσσα τα Ελληνικά.

4) Κλείνετε το παράθυρο και στα "Βοηθήματα γραφής" στις "Επιλογές" επιλέγετε "Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση" και ότι άλλο επιθυμείτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

5) Κλείστε και ανοίξτε ξανά το LibreOffice.

# Σε περίπτωση που δεν δουλεύει, από το μενού "Εργαλεία" > "Ορθογραφία και γραμματική..." επιλέξτε ως γλώσσα τα ελληνικά.

The Joomla! Community

Got a question? With more than 210,000 members, the Joomla! Discussion Forums at forum.joomla.org are a great resource for both new and experienced users. Ask your toughest questions the community is waiting to see what you'll do with your Joomla! site.

Do you want to show off your new Joomla! Web site? Visit the Site Showcase section of our forum.

Do you want to contribute?

If you think working with Joomla is fun, wait until you start working on it. We're passionate about helping Joomla users become contributors. There are many ways you can help Joomla's development:

 • Submit news about Joomla. We syndicate Joomla-related news on JoomlaConnectTM. If you have Joomla news that you would like to share with the community, find out how to get connected here.
 • Report bugs and request features in our trackers. Please read Reporting Bugs, for details on how we like our bug reports served up
 • Submit patches for new and/or fixed behaviour. Please read Submitting Patches, for details on how to submit a patch.
 • Join the developer forums and share your ideas for how to improve Joomla. We're always open to suggestions, although we're likely to be sceptical of large-scale suggestions without some code to back it up.
 • Join any of the Joomla Working Groups and bring your personal expertise to the Joomla community. 

These are just a few ways you can contribute. See Contribute to Joomla for many more ways.

Joomla! Facts

Here are some interesting facts about Joomla!

 • Over 210,000 active registered Users on the Official Joomla! community forum and more on the many international community sites.
  • over 1,000,000 posts in over 200,000 topics
  • over 1,200 posts per day
  • growing at 150 new participants each day!
 • 1168 Projects on the JoomlaCode (joomlacode.org ). All for open source addons by third party developers.
  • Well over 6,000,000 downloads of Joomla! since the migration to JoomlaCode in March 2007.
 • Nearly 4,000 extensions for Joomla! have been registered on the Joomla! Extension Directory
 • Joomla.org exceeds 2 TB of traffic per month!