Σύγκριση Αριθμών

Σύγκριση Αριθμών

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=30104 Άσκηση 2Να συγκριθούν οι αριθμοί...

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  ΑΣΚΗΣΗ 4:   Να βρεθούν τα ψηφία , αν γνωρίζουμε ότι ο αριθμός διαιρείται με το , με το και...

Επτάδες φυσικών αριθμών

Επτάδες φυσικών αριθμών

Να αποδειχθεί ότι σε οποιαδήποτε επτάδα φυσικών αριθμών μικρότερων του 126, μπορούμε να βρούμε...

Άσκηση ΔΦ4

Να εξετάσετε αν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι x,y,zτέτοιοι ώστε να ισχύει: 5x+6y=3·9z...

Άσκηση AN5

Αν x,y,z>0 x,y,z > 0 , να αποδείξετε ότι: x2+z2y+y2+x2z+z2+y2x≥2(x+y+z) \frac{x^2...

ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

Για κάθε a,b,c>0 a,b,c>0 να αποδειχθεί ότι: ab+c+bc+a+cb+a≥32 \frac{a}{b+c} +...

Ανισότητα Αναδιάταξης

Ανισότητα αναδιάταξης (Rearrangement inequality) Η ανισότητα αναδιάταξης αποτελεί φυσιολογική...

Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

Σε ένα κυρτό πολύγωνο με n n πλευρές να βρεθεί το πλήθος των διαγωνίων του, ως συνάρτηση του n...

ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

Να λυθεί στους πραγματικούς το σύστημα: x2=y3-3y2+2y x^2=y^3-3y^2+2y ,  y2=x3-3x2+2x...

 • Σύγκριση Αριθμών

  Σύγκριση Αριθμών

  Tuesday, 14 April 2015 20:44
 • Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Tuesday, 14 April 2015 21:17
 • Επτάδες φυσικών αριθμών

  Επτάδες φυσικών αριθμών

  Wednesday, 15 April 2015 23:54
 • Άσκηση ΔΦ4

  Friday, 17 April 2015 10:57
 • Άσκηση AN5

  Friday, 17 April 2015 11:11
 • ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

  Saturday, 18 April 2015 18:24
 • Ανισότητα Αναδιάταξης

  Saturday, 18 April 2015 18:47
 • Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

  Thursday, 23 April 2015 01:30
 • ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

  Saturday, 09 May 2015 18:56

Βασικά στοιχεία Ηλεκτρονικής τάξης eclass

Δείτε το συνημμένο

{edocs}09062014.pdf{/edocs}

Εγκατάσταση D-link l320

Για την πρόσβαση μέσω DDNS απαιτείται στην IP που εμφανίζεται στο παρακάτω πλαίσιο να υπάρχει η διεύθυνση 192.168.1.x  στην οποία αποκρίνεται μέσω firefox η συσκευή μας.

Στο DDNS του router απαιτείται λειτουργία της μορφής:

Χρησιμοποιώντας τα Google docs για δημιουργία ερωτηματολογίων.

Χρήση των Google docs για δημιουργία ερευνητικών ερωτηματολογίων.

Δείτε οδηγίες εδώ.

 

{edocs}http://www.slideshare.net/mikechui/using-google-docs-for-quality-feedback{/edocs}

Ηλεκτρονική τάξη sch και μαθηματικά σύμβολα.

Μπορούμε να προσθέσουμε και μαθηματικές εκφράσεις στη δημιουργία ασκήσεων μέσω του PHP MathPublisher ως εξής :

Συγκεκριμένα μπορείτε να βάλετε μαθηματικά σύμβολα στο πεδίο "Περιγραφή Άσκησης" όταν δημιουργείτε μια καινούρια άσκηση (ή όταν την διορθώνετε) και στο πεδίο "Προαιρετικό Σχόλιο" όταν δημιουργείτε μια καινούρια ερώτηση σε μια άσκηση (ή όταν την διορθώνετε).

Τα μαθηματικά σύμβολα πρέπει απαραίτητα να περικλείονται με τα tags<m> και</m>. Π.χ.<m>sqrt{x-1}</m>  θα σχηματίσει την τετραγωνική ρίζα του x-1.
Για την σύνταξη των υπόλοιπων μαθηματικών συμβόλων ανατρέξτε στο σύνδεσμο (http://wiki.openeclass.org/el:mathp).

Ανάγνωση αρχείων djvu

Εξαιρετικός ελεύθερος djvu αναγνώστης αρχείων.

windjvu