Για παρατηρήσεις ή διορθώσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
στο
email: stefpan1453@yahoo.gr ή στο Facebook.  


Μπορείτε να επαναλάβετε τις ασκήσεις περισσότερες φορές!

Επιλέγονται αυτόματα 10 τυχαίες ερωτήσεις!

 

 

 

Εισαγωγή

Ενότητα 1: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα.

Ενότητα 2: Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας.

Ενότητα 3: Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία.


Α' Κεφάλαιο: Η λατρεία μάς διδάσκει την πίστη.

Ενότητα 5: Ο πνευματικός κόσμος στη λατρεία.

Ενότητα 6: "Ποιήσωμεν ἄνθρωπον..."

Ενότητα 7: Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία.

Ενότητα 8: Χριστούγεννα: Η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού.

Ενότητα 9: Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία.

Ενότητα 10: "Προσκυνοῦμέν Σου τὰ Πάθη, Χριστέ...".

Ενότητα 11: Η Ανάσταση του Χριστού.

Ενότητα 12: "Θανάτου ἑορτάζωμεν νέκρωσιν...".

Ενότητα 13: Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό; Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης.

Ενότητα 14: Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος.

Ενότητα 15: Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: η ουσία της Εκκλησίας.

Ενότητα 16: Παναγία, η μητέρα του Θεού.

Ενότητα 17: Η λειτουργική ανάμνηση των αγώνων κατά των αιρέσεων.

Ενότητα 18: Οι άγιες εικόνες: η έκφραση της πίστης.

Ενότητα 19: Η μνήμη των αγίων, αφορμές για ένα σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό.

Επανάληψη Α' Κεφαλαίου (ΔΕ 4-19).

Σημαντικότερες εορτές ορθοδόξων.

Επανάληψη διαγωνίσματος Β' Τετραμήνου (ΔΕ 10, 11, 13-16, 18, 19, 29).


Β' Κεφάλαιο: Ιστορία και περιεχόμενο των Μυστηρίων.

Ενότητα 20: Κλήρος και λαός στη λατρεία.

Ενότητα 21: Η είσοδος και ένταξη στην Εκκλησία: Τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος.

Ενότητα 22: Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας.

Ενότητα 23: Τό βαθύτερο νόημα της Θείας Λειτουργίας.

Ενότητα 24: Το μυστήριο της Μετάνοιας.

Ενότητα 25: Η ευλογία για μια ζωή συζυγίας: το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του Γάμου.

Ενότητα 26: Πνευματική διακονία: το μυστήριο της Ιεροσύνης.

Ενότητα 27: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου.

Ενότητα 29: Οι λειτουργικές περίοδοι του Τριωδίου, Μ. Σαρακοστής και Πεντηκοσταρίου, οδοδείκτες στην πνευματική πορεία του πιστού.

Ενότητα 30: Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης (Υμνογραφία).

Επανάληψη Β' Κεφαλαίου (ΔΕ 20-30).


Γ' Κεφάλαιο: Σύγχρονοι λειτουργικοί προβληματισμοί.

Ενότητα 31: Προβληματισμοί για τη λειτουργική γλώσσα και μουσική.

Ενότητα 32: Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισημάνσεις και προβληματισμοί.

Ενότητα 33: Η γυναίκα στη λατρεία.


Δ' Κεφάλαιο: Παραθρησκευτικά φαινόμενα - φιλοσοφικοθρησκευτικές οργανώσεις.

Ενότητα 35: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της Μαγείας.

Ενότητα 36: Ο Σατανισμός.

Ενότητα 37: Πνευματισμός-Εσωτερισμός-Δεισιδαιμονία-Προλήψεις.

Ενότητα 38: Η Μασονία.

Ενότητα 40: Τέσσερα παραδείγματα - προκλήσεις (Σαϊεντολογία, Μουν, Πεντηκοστιανοί, Μορμόνοι).

Ενότητα 41: Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.


Επανάληψη εξεταστέας ύλης 2015-16.

Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών Τράπεζας Θεμάτων 2014.

Ασκήσεις Σωστού - Λάθους Τράπεζας Θεμάτων 2014.


Επαναληπτικό διαγώνισμα στο Α' Κεφάλαιο (ΔΕ 4-19).

Επαναληπτικό διαγώνισμα στο Β' Κεφάλαιο (ΔΕ 20-29).