Μηχανικοί  Τριχοτόμοι
 

Μετά  την Ελληνική  αρχαιότητα  κατασκευάσθηκαν  διάφορα όργανα  με τα οποία μπορούμε να τριχοτομήσουμε μια  γωνία. Δύο  από αυτά παρουσιάζουμε παρακάτω. 
 

Τριχοτόμος  του  A.Pegrassi (1893)  (Διαβάστε  τις οδηγίες).

 

Το δεύτερο όργανο στηρίζεται στην λύση του Αρχιμήδη.
  
                                                          
 
Βιβλιογραφία

Κεντρική σελίδα  

 

Η λύση του : Αρχιμήδη-1, Αρχιμήδη-2, Πάππου-1Πάππου -2 , Ιππία, Νικομήδη, Pascal

                     Μηχανικοί τριχοτόμοι