Θεόδουλος Λιοντάκης

Δάσκαλος Πληροφορικής ΠΕ86

Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
17011

The Assembler binary and source files, rom and tiny basic assembly files and the cpu and system  vhdl and schematic files can be found in a github repository I created :

https://github.com/lliont/Lionasm

For info contact:   lliont gmail.com

The assembler produces  3 kinds of output.

  • MIF files that can are included in the VHDL code to intialize rom & ram
  • Source code that you can copy paste at the initialization routine of rom/ram again in VHDL
  • Raw binary file (.bin) that can be loaded in memory (from the SD card).

 I currently use the mif files produced to initalize rom and a bin file to load tiny basic .