Ανακοινώθηκε  προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2012-13 της κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Αντικείμενο της κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης είναι η παρουσίαση σύγχρονων εξελίξεων στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την διαχείριση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων επικοινωνίας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, μέσα από μια σειρά μαθημάτων εφαρμοσμένου χαρακτήρα καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Αναλυτικά, στην κατεύθυνση προσφέρονται τα επόμενα μαθήματα, περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ (ηλεκτρονικά διαθέσιμος από τη διεύθυνση

http://www.media.uoa.gr/fileadmin/media.uoa.gr/uploads/prospectus/prospectus_prospectus_pms_2009_gr.pdf, σελ. 97-101) :

-      Επικοινωνιακές διαστάσεις του νέου τεχνολογικού περιβάλλοντος

-      Εξατομικευμένα Περιβάλλοντα Επικοινωνίας στο Διαδίκτυο

-      Περιβάλλοντα επικοινωνίας στον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο

-      Συμμετοχική ψηφιακή επικοινωνία και διακυβέρνηση

-      Μάθημα Μεθοδολογίας Κατεύθυνσης (με έμφαση στο σχεδιασμό και την αξολόγηση αλληλεπιδραστικών συστημάτων και διεπαφών)

-      Μεθοδολογία έρευνας (κοινό μάθημα για όλες τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ)

Στην κατεύθυνση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής Σχολών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών, Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και Επιστημών της Αγωγής.

Ο κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών έχει διάρκεια 3 εξαμήνων (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας). Για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών δεν προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ενώ η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την καταληκτική προθεσμία της Παρασκευής 8/6/2012 στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (Σταδίου 5, 7ος όροφος). Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ανακηρύσσονται μετά από διαδικασία επιλογής με βάση γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη που προσμετρούν κατά 70% και 30% αντίστοιχα στην τελική βαθμολογία.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σε σχέση με την προκήρυξη του ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ μπορείτε να επισκεφθείτε τις επόμενες ιστοσελίδες :

-      http://www2.media.uoa.gr/emme/news/read.php?id=4502
(κείμενο προκήρυξης)

-      http://www2.media.uoa.gr/emme/news/read.php?id=4505
(αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά)

-      http://www.media.uoa.gr/grads/graduateprograms/comunication_media.html
(ιστοσελίδα ΠΜΣ, οδηγός σπουδών και υπόδειγμα συστατικής επιστολής)

 

Κείμενο δημοσιότητας ΠΜΣ Ψηφιακά

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou