Το 2011 συμπληρώνονται 10 χρόνια από τη δημιουργία της Wikipedia, της σύγχρονης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας ανοιχτού περιεχομένου, που χρησιμοποιείται και συντάσσεται από εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η Wikipedia κάνει εφικτό το στόχο της πρόσβασης στη γνώση για το σύνολο της ανθρωπότητας.

Επιπλέον, το 2011 συμπληρώνονται 260 χρόνια από την έκδοση της Εγκυκλοπαίδειας «Encyclopedie», των Ντιντερό και Ντ’Αλαμπέρ, μιας μεγάλης προσπάθειας για τη δημιουργία ενός συλλογικού έργου αναφοράς για τη διάδοση της γνώσης και των ιδεών του Διαφωτισμού.

Η κοινότητα της ελληνικής έκδοσης της Wikipedia αποσκοπεί στο να γίνει η Βικιπαίδεια μια από τις καλύτερες διεθνώς, αυξάνοντας ποσοτικά και ποιοτικά τα λήμματά της, με τη συστηματική προσθήκη νέου περιεχομένου.

Μέσα από ένα σύνολο δράσεων που προγραμματίζει το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η εξοικείωση με τη Βικιπαίδεια, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή της ελληνικής κοινωνίας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με στόχους:

?        την ευαισθητοποίηση ευρύτερων τμημάτων της κοινωνίας και τη συμβολή τους στη διάδοση χρήσης της ελληνικής Wikipedia,

?        τη βελτίωση της ποιότητας και του αριθμού των λημμάτων που περιέχει,

?        την αξιοποίησή της ως εργαλείο αναφοράς στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα και

τον εμπλουτισμό του ανοιχτού και δημόσια διαθέσιμου στο διαδίκτυο εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα,

Ανακηρύσσει το 2011 ως «ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ».

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας καθώς και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης φορέων της ελληνικής κοινωνίας.

Για τις δράσεις αυτές θα μπορείτε να ενημερώνεστε από τον ιστοχώρο: http://mywikipedia.gr .

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou