Βιογραφικο

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Αγγλικά: Πτυχιούχος Proficiency in English, University of Cambridge.
 • Ιταλικά: Πτυχιούχος Celi 4, Universita di Perugia

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1998: Αποφοίτηση από το λύκειο Ανδραβίδας με μέσο όρο 19.6 και εισαγωγή στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2003: Αποφοίτηση από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό πτυχίου 7.3 και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας με θέμα ?Αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος με τεχνικές επεξεργασίας σήματος?.
 • 2007: Αποφοίτηση από το ΠΜΣ «Ψηφιακά μέσα» (ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, ήχου, βίντεο, βιοπληροφορική) του τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή διατριβή με θέμα «Διερευνητική Ανάλυση Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος Ύπνου».
 • 2009: Υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο διδακτορικής διατριβής «Οι ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή:

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 • «Δραματοποίηση κοινωνικών σεναρίων μέσω 3Δ Ψηφιακής Αφήγησης: ένα πολύτιμο εργαλείο στην εκπαίδευση μαθητών που αντιμετωπίζουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση». Επιστημονική Ημερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης. 25/5/2013.
 • «Μελέτη της συμβολής εκπαιδευτικού λογισμικού στη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών με αυτισμό». Ημερίδα ? Ανοικτό Σεμινάριο «Σύγχρονα ερευνητικά προβλήματα στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης: Τάσεις και μεθοδολογίες μελέτης». Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης. Μάιος 2012
 • «Η χρήση υπολογιστή στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό». Εισήγηση στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΕΤΠΕ «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία». Βόλος 2009
 • «Η χρήση βιοανάδρασης στην διαμόρφωση των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαθητών με αυτισμό.» Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή, ?Η Ειδική Αγωγή Αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη?. Διοργάνωση: Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας & Τομέας Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα 2010.

ΑΡΘΡΑ

«Ψηφιακοί Αυτόχθονες: Ποιές είναι οι απαιτήσεις της νέας γενιάς μαθητών; Η εκπαίδευση σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι». Άρθρο στην διαδικτυακή πύλη Αλφαβήτα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • 09/2012 ? σήμερα : Μόνιμος εκπαιδευτικός στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Δημητρίου.
 • 09/2011 ? 08/2012 : Μόνιμος εκπαιδευτικός στο Γενικό Λύκειο Νεμέας με διάθεση στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κορινθίας.
 • 09/2007 ? 08/2011 : Μόνιμος εκπαιδευτικός στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κορινθίας.
 • 10/2007-06/2009 : Συμβασιούχος εκπαιδευτής στο ΙΕΚ Κορίνθου-Λουτρακίου (252 ώρες) με διδακτικά αντικείμενα:
  • Εργαλεία συγγραφής πολυμέσων (Εαρινό 2007-08, 74 ώρες
  • Χρήση Η/Υ (Εαρινό 2007-08, 30 ώρες)
  • Επεξεργασία κειμένου (Φθινοπωρινό 2008-09, 88 ώρες
  • · Επεξεργασία κειμένου (Φθινοπωρινό 2008-09, 32 ώρες)
  • Χρήση Η/Υ (Φθινοπωρινό 2011-12, 28 ώρες)
 • 09/2006 ? 08/2007 : Μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ19 στο Γενικό Λύκειο Λουτρακίου. ΦΕΚ διορισμού 231 τ.Γ? (31-8-06).
 • 12/2004 – 06/2006 : Ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο (1ο,2ο,3ο Δημοτικό σχολείο Κουφαλίων Θεσ/νίκης, 88ο Δημ. Σχολείο Θεσ/νίκης).
 • 02/2001 – 06/2002: Εργασία σε ερευνητικά και μη έργα του Ινστιστούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.), που αφορούσαν στην ανάπτυξη λεξικογραφικών βάσεων δεδομένων:
 • 02/2001 – 09/2001 : Ερευνητικό έργο«Διαλεξικό».
 • 09/2001 – 03/2002 : Ερευνητικό έργο ?Balkanet? .
 • 03/2002 – 06/2002: Προσαρμογή της βάσης δεδομένων του Εκτυπωτικού κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών στο ευρώ.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ελλήνων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο George Mason (GMU) των Η.Π.Α. με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2010.

Το ακαδημαϊκό μέρος του Προγράμματος, (137 ώρες) περιλάμβανε τις θεματικές ενότητες:
Τεχνολογικά εργαλεία Web 2.0, Αναστοχαστική πρακτική και Επαγγελματικός Φάκελος (Portfolio) Εκπαιδευτικού, Εκπαιδευτική Ηγεσία και η Έρευνα-Δράση ως εργαλείο για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, Ένταξη και Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Διαπολιτισμική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση: Από τη Θεωρία στην Πράξη, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Εναλλακτικές Τεχνικές Διδακτικής και Αξιολόγησης Επίδοσης.

Σεμινάρια ειδικού ενδιαφέροντος:
- Διεθνής Εκπαίδευση και η καλλιέργεια Παγκόσμιας Συνείδησης
- Ανάπτυξη της δεξιότητας κατανόησης γραπτού λόγου σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
- Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδική Αγωγή
- Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Κοινωνική Μάθηση: Εκπαιδευτικές προεκτάσεις, Διδακτική των Γραμματισμών και «Εικονικά σχολεία»

Πρακτική άσκηση διάρκειας 56 ωρών στο Λύκειο Woodson High School.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Βιωματικό σεμινάριο Πληροφορικής «Δίκτυα ? Συσκευές ? Πρωτόκολλα», διάρκειας 18 ωρών. 11/3/13-4/4/13, Εργαστήριο Τομέα Πληροφορικής 2ου ΣΕΚ Δ? Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αθήνας.
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Πληροφορική και Νέο Σχολείο», Μάρτιος 2012, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Innovations in Teaching & Learning conference on October 4, 2010, Πανεπιστήμιο GMU, Η.Π.Α.
 • Ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» συνολικής διάρκειας 80 ωρών, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά το σχολικό έτος 2007-08.
 • Ετήσιο Συνέδριο για τις Μαθησιακές Δυσκολίες «Daring to Dream», που διοργανώθηκε από τη Σχολή Αμερικανικής Κοινότητας της Αθήνας τον Μάιο 2008.
 • 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με θέμα «Παιδαγωγικές πρακτικές και εκπαιδευτικά προγράμματα ενταξιακής υποστήριξης των Α.με.Ε.Ε.Α» που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α) τον Δεκέμβριο του 2007.
 • Βιωματικό εργαστήρι «Η παιδαγωγική αξία της δραματοποίησης», που οργανώθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής της Δ/νσης Β.θμιας Εκπ/σης Κορινθίας στις 30/10/2007.
 • Ημερίδα με θέμα «Υποστηρικτικές τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση ΑμΕΑ» στις 9 Μαρτίου 2007. (Διοργάνωση: Δ/νση Ειδικής Αγωγής Υπουργείου Παιδείας και Γραφείο Κοινωνία της Πληροφορίας).
 • Πανελλήνιο Συνέδριο ?Τηλεματική και Εφαρμογές? , που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από 15 εώς 17 Μαΐου 2000.
 • Παρακολούθηση 3ήμερου εργαστηρίου με θέμα την «Ψηφιακή Παραγωγή Ντοκιμαντέρ» από τον σκηνοθέτη Peter Wintonick, στα πλαίσια του 8ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
 • Παρακολούθηση ενός κύκλου μαθημάτων διάρκειας 30 ωρών, με θέμα ?Graphic Art & Web Communication? που διοργανώθηκε από την CEMEA στην Ρώμη της Ιταλίας την περίοδο 10/2003-11/2003.
 • Παρακολούθηση ενός κύκλου μαθημάτων διάρκειας 35 ωρών, με θέμα ?Video Montage?, που διοργανώθηκε από την CEMEA στην Ρώμη της Ιταλίας την περίοδο 11/2003-1/2004.
 • Παρακολούθηση του training course ?Youth Platform?, (Coimbra Πορτογαλλίας 1-8 Οκτωβρίου 2004) στα πλαίσια του προγράμματος Youth Action 5 της Ευρωπαικής Ένωσης.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • 09/2003 ? 08/2004 : Ευρωπαϊκή Εθελοντική Εργασία (EVS) για την οργάνωση Cemea del Mezzogiorno στην Ρώμη της Ιταλίας, η οποία ασχολείται με την διοργάνωση και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα για νέους και παιδιά. Οι δραστηριότητες αυτές είχαν σκοπό να προσφέρουν διεξόδους στα παιδιά με λιγότερες ευκαιρίες, αλλά και να φέρουν σε επαφή τους Ιταλούς εφήβους με τα παιδιά Ρομ και με τα παιδιά των μεταναστών. Κοινοί παρονομαστές ήταν η μουσική, το παιχνίδι, η τεχνολογία, τα σπορ και οι εργαζόμενοι ήταν ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και εθελοντές.
 • 06/2005 ? 01/2006 : Πρόγραμμα Νεολαία – Μελλοντικό Κεφάλαιο. Έγκριση επιχορήγησης από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στα πλαίσια της Δράσης 3 του Προγράμματος Νεολαία, για την πραγματοποίηση ντοκιμαντέρ με τίτλο «Κοινωνική ένταξη Ρομ: Μια καλή πρακτική». Το ντοκιμαντέρ παρουσίαζε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης παιδιών και εφήβων Ρομ στην κοινωνία της Ρώμης.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται.

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>