Η σειρά αυτή χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των μαθητών μας τόσο στην

  • κατασκευή όσο και στον
  • προγραμματισμό

των εκπαιδευτικών ρομπότ της σειράς Lego EV3