Στα μαθήματα που περιλαμβάνει η ενότητα αυτή, εξηγούνται κάποιες έννοιες της Πληροφορικής, περιέχονται κάποια προγράμματα όπως είναι αυτά για το τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης κλπ.