ΦυσικήΕ´ ΤΑΞΗ


Τήξη και Πήξη.

Λογισμικά:
ΣΕΠ (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον), επεξεργαστής κειμένου (Word).

line_pencil

Ενέργεια.

Λογισμικά:
Εννοιολογικής χαρτογράφησης Ιnspiration, οπτικοποίησης Google Εarth, Διαδίκτυο, χρήση διαδικτυακής εφαρμογής Υoutube, ηλεκτρονικό λεξικό.

line_pencil

Διατροφή.

Λογισμικά:
Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Ιnspiration), οπτικοποίησης Google Maps, διαδίκτυο, λογισμικό ζωγραφικής (TuxPaint), λογισμικό φύλλο Excel, επεξεργαστής κειμένου (Word).

line_pencil


ΠΗΓΗ:
syneducation