Άσκηση στην υποτακτική αορίστου των βαρύτονων ρημάτων doc

Σου δίνονται ρηματικοί τύποι της υποτακτικής αορίστου. Κάποιοι είναι σωστοί και κάποιοι λανθασμένοι. Στη διπλανή στήλη γράψε τον τύπο που εσύ νομίζεις ως σωστό.

γράψομεν
κελεῦσω
δανεισώμεθα
ἀλείψωνται
γυμνάσεσθε
αὐλισώμεθα
διελέξῃ
ἀγοράσονται
ἐβουλεύσηται