Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη δομή ή τα συστατικά τους doc
(απλή, επαυξημένη, ελλειπτική)