Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη δομή ή τα συστατικά τους doc
(απλή, επαυξημένη, ελλειπτική)

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός