Άσκηση για τη διάκριση μεταξύ επιθέτου και επιρρήματος doc