Να εντοπιστούν οι προθέσεις στις παρακάτω προτάσεις άσκηση προηγούμενη

Βρες τη σωστή απάντηση.iv>

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός