Να συμπληρώσεις τον χρονικό χαρακτήρα του μέλλοντα doc

ΑΡΧΟΜΑΙΑΡΕΙ
ΠΕΜΠΟΜΑΙ ΠΕΜΕΙ
ΓΡΑΦΟΜΑΙ ΓΡΑΕΙ
ΑΛΛΑΤΤΟΜΑΙ ΑΛΛΑΕΙ
ΘΛΙΒΟΜΑΙ ΘΛΙΕΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΙ ΔΙΔΑΕΙ
ΣΤΡΑΤΕΥΩ ΣΤΡΑΤΕΥΕΙ