Προσπάθησε να αιτιολογήσεις το είδος του αναδιπλασιασμού όταν το ρήμα αρχίζει από: doc

ένα σύμφωνο, π.χ. λύω
δύο σύμφωνα, το 1ο άφωνο και το 2ο ένρινο ή υγρό, π.χ. γράφω
διπλό σύμφωνο (ζ, ξ, ψ), π.χ. ψαύω
δύο σύμφωνα, π.χ. σπουδάζω
τρία σύμφωνα, π.χ. στρατεύω
ῥ, π.χ. ῥέω
φωνήεν, π.χ. ἀγορεύω