Προσπάθησε να αιτιολογήσεις το είδος του αναδιπλασιασμού doc

πείθω > πέπεικα
βλάπτω > βέβλαφα
ζημιῶ > ζημίωκα
μνημονεύω > μνημόνευκα
στρωννύω > στρωκα
ῥάπτω > ἔρραφα
ὁμιλῶ > μίληκα