Να συμπληρώσεις τα κενά για να σχηματίσεις τον παρακείμενο μ. φ. των ρημάτων doc

ΑΡΧΕΙ ΗΡΑΙ
ΠΕΜΠΕΙ ΠΕΠΕΜΑΙ
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΓΕΓΡΑΑΙ
ΑΛΛΑΤΤΕΣΘΕ ΗΛΛΑΕ
ΘΛΙΒΟΜΕΘΑ ΤΕΘΛΙΕΘΑ
ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΕΨΕΥΑΙ
ΚΟΜΙΖΕΣΘΕ ΚΕΚΟΜΙΕ