Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο doc  


Οι αρχαίοι Αθηναίοι δίδασκαν στα παιδιά μουσική.
Ρήμα: δίδασκαν γεν., αιτ.

ή εμπρόθετο

άμεσο

ή έμμεσο

Υποκ. (ποιοι δίδασκαν;)
Αντ. (τι δίδασκαν;)
Αντ. (σε ποιον δίδασκαν;)


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός