Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο  


Ο Νίκος μου χάρισε το στυλό του.
Ρήμα:χάρισε γεν., αιτ.

ή εμπρόθετο

άμεσο

ή έμμεσο

Υποκ. (ποιος χάρισε ;)
Αντ. (τι χάρισε;)
Αντ. (σε ποιον χάρισε;)


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός