Να εντοπίσεις στο παρακάτω κείμενο σε ποια διάθεση βρίσκονται τα ρήματα με μπλε χρώμα. doc

Ο μυκηναϊκός πολιτισμός αναπτύχθηκε την εποχή του χαλκού.

Οι αρχαιολόγοι σκέφτηκαν την ονομασία μυκηναϊκός, από τις Μυκήνες.

Στην ακρόπολη των Μυκηνών βρέθηκαν οι πλούσιοι βασιλικοί τάφοι.

Δε σώζονται ανάκτορα της εποχής των βασιλικών τάφων. Τα ανάκτορα που βλέπουμε σήμερα στις Μυκήνες χτίστηκαν γύρω στο 1400 π.Χ.

Ο μυκηναϊκός πολιτισμός δέχθηκε την επίδραση του μινωικού πολιτισμού της Κρήτης. Όμως οι Μυκηναίοι δεν αδρανούν .

Αν και επηρεάστηκαν από τους Κρήτες επινόησαν και οι ίδιοι πάρα πολλά, ιδίως στην αρχιτεκτονική.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός