Να εντοπίσεις στο παρακάτω κείμενο σε ποια διάθεση βρίσκονται τα ρήματα με μπλε χρώμα. doc

Στις προτάσεις που ακολουθούν ένας συμμαθητής σου έδωσε τις απαντήσεις. Να ελέγξεις αν έχει σημειώσει σωστά τη διάθεση των υπογραμμισμένων ρημάτων. Διάλεξε τη δική σου απάντηση στο κενό πλαίσιο.
Πρόταση η απάντηση
του μαθητή
η δική σου
απάντηση
Ένα πουλί πετούσε στον ουρανό. ενεργητική
Ο αεροπόρος προσγείωσε ομαλά το αεροπλάνο.μέση
Ξεκουραστήκαμε όλη τη μέρα.ουδέτερη
Να μεταφέρεις το φορτίο στην αποθήκη.παθητική
Έτρωγε ό,τι έβρισκε μπροστά του.ενεργητική
Δε θα έρθει ο ταχυδρόμος. Μην περιμένεις άδικα.ουδέτερη
Μα πώς απλώνει τα πόδια του αυτό το παιδί!μέση
Σημάδι φανερώθηκε από τον ουρανό.παθητική
Το σπίτι χτυπήθηκε από κεραυνό.ενεργητική
Είδα τον αγώνα στην τηλεόραση.ενεργητική