Να εντοπίσεις στο παρακάτω κείμενο σε ποια διάθεση βρίσκονται τα ρήματα με μπλε χρώμα.  doc

Στις προτάσεις που ακολουθούν ένας συμμαθητής σου έδωσε τις απαντήσεις. Να ελέγξεις αν έχει σημειώσει σωστά τη διάθεση των υπογραμμισμένων ρημάτων. Διάλεξε τη δική σου απάντηση στο κενό πλαίσιο.
Πρόταση η απάντηση
του μαθητή
η δική σου
απάντηση
Ζούσαν ήσυχα και μονιασμένα.ουδέτερη
Τελικά αποφάσισαν να μετακομίσουν.παθητική
Η απόφαση πάρθηκε με πλειοψηφία.παθητική
Τα παιδιά έτρεχαν όλη τη μέρα.μέση
Είναι πολύ απογοητευμένοι. Δεν ελπίζουν τίποτα.ενεργητική
Άκουσα ένα θόρυβο. Τι είναι;μέση
Είναι γερό αυτό το τηλέφωνο. Δεν παθαίνει τίποτα.παθητική
Εξετάστηκε από το γιατρό και βρέθηκε υγιής.παθητική
Όλο το βράδυ έλυνα τις ασκήσεις των μαθηματικώνμέση
Ήρθε η ώρα να αναπαυτώενεργητική