Σε ποια έγκλιση βρίσκονται τα ρήματα που γράφονται με έντονους χαρακτήρες στις παρακάτω προτάσεις; doc προηγούμενη επόμενη

α. Οι συνθήκες των μεγαλουπόλεων δεν είναι ιδιαίτερα φιλικές για τους κατοίκους τους.
β. Να σ' τα πω, γιατί θέλω να πάω βόλτα.
γ. Έλα τώρα, μην το παίρνεις κατάκαρδα…
δ. Άντε πλύσου λίγο, χάλια δείχνεις.
ε. Μα, να 'σαι τόσο έξυπνη και να φέρνεις τέτοιους βαθμούς στα Μαθηματικά;
στ. Σκέψου ότι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, πριν να εκπαιδεύσουν εμάς, δεν είχαν εκπαιδεύσει κανέναν.
ζ. Και όλοι οι φίλοι μου θα διασκεδάζουν .


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός