Να βρεθεί η έγκλιση και η σημασία της στα ρήματα των παρακάτω προτάσεων doc  προηγούμενη επόμενη


Φέρε μου αμέσως εκείνο το βιβλίο. () ()
Φέρε μου λίγο εκείνο το βιβλίο. () ()
Σε παρακαλώ, φέρε μου εκείνο το βιβλίο. () ()
Ας μου φέρει κάποιος εκείνο το βιβλίο. () ()
Να μη μου φέρεις τίποτα. () ()
Φέρνεις εκείνο το βιβλίο; () ()
Θα έφερνα το βιβλίο να το δεις. () ()
Το βιβλίο το έφερε ο Γιώργος. () ()


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός