Άσκηση στο σημείο στίξης «άνω ή πάνω τελεία»

Κάνε κλικ στη λέξη που νομίζεις ότι πρέπει να μπει πάνω τελεία.

Βάζουμε πάνω τελεία:
1. για να τονίσουμε την αντίθεση ανάμεσα σε δύο μέρη μιας περιόδου, δείχνοντας ότι το δεύτερο μέρος είναι σπουδαιότερο από το πρώτο.
2. για να διακρίνουμε τα δύο μέρη μιας περιόδου, δείχνοντας ότι το δεύτερο μέρος αποτελεί αιτιολόγηση του πρώτου.
3. για να διακρίνουμε τα μέρη μιας περιόδου, δείχνοντας ότι το δεύτερο αποτελεί επεξήγηση του πρώτου.
4. για να διαχωρίσουμε περιπτώσεις που αναφέρουμε κατά σειρά, με προσθήκη ποικίλων προσδιορισμών

3 πάνω τελείες: Δεν τη σήκωσε η κυρία Κατίγκω είχε μείνει σα ο Στέφανος καθόταν ακίνητος καθόταν και τις κοίταζε.
2 πάνω τελείες: Ο Στέφανος μα πριν να στρίψει και ν' αφήσει πίσω του τη θάλασσα, το ματωμένο βάθος του ουρανού είχε έγινε κίτρινο και κείνο σαν τη θάλασσα.
2 πάνω τελείες: Κάθε Παρασκευή δίναμε τσάι εμείς, κάθε Δευτέρα ο Άγγλος έπειτα αλλάξαμε, το κάναμε να δεις γιατί.
3 πάνω τελείες: Πίσω του υψώνονταν στον σταχτερό ουρανό τα κυπαρίσσια στεγνά, βαριά και μαύρα φάνηκαν του και η Μαρίκα εκεί μπροστά του ήρθε μια στιγμή πως ήταν ο ίσκιος τους.

Οι περίοδοι είναι παρμένες από το «Φθινόπωρο» του Κ. Χατζόπουλου.