Άσκηση ορθογραφίας των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω doc

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
ζεστνω μνω γδρνω
πρνω αγκαλζω αδζω
νευρζω μζω φρνω
δνω πλνω μονζω
χρζομαι νζομαι αγζω


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός