Άσκηση ορθογραφίας των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω doc

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
Σήμερα ποιος απουσζει;
Εσύ δε χρζεται να κάνεις τίποτα. Νστηκα εγώ για σένα. Αρκεί να μη βζεσαι
Να μη σρνεις την καρέκλα σου ούτε να πρνεις τα πράγματα των άλλων.
Τώρα που αδσαμε το δωμάτιο από τα άχρηστα δε μζει πια με αποθήκη.
Πλησσανε ο ένας τον άλλο και μονσανε όλοι μαζί.
Μζουν σαν δυο σταγόνες νερό.
Αηδσαμε από το απαίσιο φαγητό που φάγαμε.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός