Περσικοί Πόλεμοι

Αντιστοίχισε τις χρονολογίες με τις μάχες και τους πρωταγωνιστές

Φρόντισε να διατηρήσεις τη σωστή χρονολογική σειρά των γεγονότων.
Τοέγινε η με τον
490
480
480
480
479
479
449© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός