Να κλίνεις την οριστική του αόριστου των ρημάτων που ακολουθούν: άσκηση

 

ἀκούωκαταγράφωθύωδιώκω
κου κατγραθυδίω
κου κατγραθυδίω
κου κατγραθυδίω
κού κατγράθύδιώ
κού κατγράθύδιώ
κου κατγραθυδίω