ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟ άσκηση

Βρες τη σωστή απάντηση.