αδιακρίτως ή αδιάκριτα αρχείο

Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με το κατάλληλο επίρρημα.

 

© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός