Στις παρακάτω προτάσεις να βρεις το υποκείμενο των ρημάτων που είναι γραμμένα με έντονα γράμματα. doc προηγούμενη επόμενη

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός