Ποια είναι τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις και σε ποια πτώση βρίσκονται; Ποια μορφή έχουν (ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, πρόταση ή κάτι άλλο); doc προηγούμενη επόμενη

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός