ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η επιρρηματική δήλωση της αναφοράς


 

Δες τον πίνακα με τους προσδιορισμούς. Κατέβασε τον πίνακα των προσδιορισμών σε αρχείο pdf

 

Για να δηλώσουμε την αναφορά στα νέα ελληνικά χρησιμοποιούμε: διάφορες εκφράσεις αναφοράς, προθετικές φράσεις και με την αιτιατική της αντωνυμίας τι με το ρήμα φταίω.

Εκφράσεις αναφοράς

όσο για..., σχετικά με..., αναφορικά με..., όσον αφορά το...

 

Παραδείγματα

Όσο για μένα μη νοιάζεστε.

Σχετικά με τα χρήματα δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνος.

Αναφορικά με το θέμα που συζητάτε...

Όσον αφορά το βιβλίο που μου έδωσες...

Προθετικές φράσεις

Συνήθως τα ουσιαστικά που δηλώνουν αναφορά συνοδεύονται από μια πρόθεση (κοινή ή λόγια) δημιουργώντας προθετικά σύνολα. Οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: από, για, κατά, με, περί, προς, σε

 

Παραδείγματα

Έτσι έχουν τα πράγματα από φιλοσοφικής απόψεως.

Οι γνώσεις του για τη ζωγραφική είναι πολλές.

Διαφέρουν κατά το μέγεθος.

Έχει μανία με τα λουλούδια.

Περί τίνος πρόκειται;

Αυτά προς το παρόν.

Είναι πολύ καλός στα μαθηματικά.

Αιτιατική αντ. τι

Παραδείγματα

Ο Γιάννης τι φταίει;

 


Σχετικά λήμματα

Οι προθέσεις ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί

 

 

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Εφαρμοσμένη Γραμματική της Δημοτικής και Συντακτικό, Γιάννη Β. Παπαναστασίου, Αθήνα, 1989

bullet

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996, κα' έκδοση