ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η επιρρηματική δήλωση του αποτελέσματος


 

Δες τον πίνακα με τους προσδιορισμούς. Κατέβασε τον πίνακα των προσδιορισμών σε αρχείο pdf

 

Για να δηλώσουμε το αποτέλεσμα στα νέα ελληνικά χρησιμοποιούμε: προθετικά σύνολα και επιρρηματικές προτάσεις που δηλώνουν αποτέλεσμα (αποτελεσματικές προτάσεις).

Προθετικά σύνολα

Συνήθως τα ουσιαστικά που δηλώνουν αποτέλεσμα συνοδεύονται από την πρόθεση σε.

 

Παραδείγματα

Όλοι οι κόποι του τον οδήγησαν σε επιτυχία.

Τους μεταμόρφωσε σε χοίρους.

Επιρρηματικές προτάσεις που δηλώνουν αποτέλεσμα (αποτελεσματικές)

Ο δεύτερος τρόπος για να δηλώσουμε επιρρηματικά το αποτέλεσμα είναι οι επιρρηματικές αποτελεσματικές προτάσεις. Αυτές εισάγονται (αρχίζουν) συνήθως με τους αποτελεσματικούς συνδέσμους ώστε, που, με τον σύνδεσμο να και με τις εκφράσεις ώστε να, που να, για να κ.λπ.

 

Παραδείγματα

Μιλάει πολύ σιγά, ώστε μόλις ακούγεται.

Ήταν τόσο σπάταλος, που έμεινε απένταρος. (ώστε έμεινε απένταρος)

Δεν είναι ανόητος, να τα πει όλα. (ώστε να τα πει όλα)

Ο καλλιτέχνης μεταχειρίζεται τεχνάσματα, ώστε να υπερπηδήσει τα εμπόδια της ύλης.


Σχετικά λήμματα

Οι προθέσεις ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί

Επιρρηματικές προτάσεις

 

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Εφαρμοσμένη Γραμματική της Δημοτικής και Συντακτικό, Γιάννη Β. Παπαναστασίου, Αθήνα, 1989

bullet

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996, κα' έκδοση