ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η επιρρηματική δήλωση της εναντίωσης


 

Δες τον πίνακα με τους προσδιορισμούς. Κατέβασε τον πίνακα των προσδιορισμών σε αρχείο pdf

 

Για να δηλώσουμε την εναντίωση στα νέα ελληνικά χρησιμοποιούμε: προθετικές φράσεις, μετοχές, εναντιωματικές  ή παραχωρητικές προτάσεις.

Προθετικές φράσεις

Συνήθως τα ουσιαστικά που δηλώνουν εναντίωση συνοδεύονται από μια πρόθεση (κοινή ή λόγια) δημιουργώντας προθετικά σύνολα. Οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: δίχως/χωρίς (+ βουλητική πρόταση), εναντίον, με, παρά

 

Παραδείγματα

Παντρεύτηκε δίχως/χωρίς να το μάθει κανείς.

Πολέμησε εναντίον των εχθρών.

Με τόση δουλειά τα έβγαλε πέρα.

Το έκανα παρά τη θέλησή μου.

Μετοχές

Παραδείγματα

Και πληγωμένος συνέχισε να αγωνίζεται.

Δουλεύοντας τόσα χρόνια δεν κατάφερα τίποτα (αν και δούλευα τόσα χρόνια ...)

Επιρρηματικές προτάσεις που δηλώνουν εναντίωση (εναντιωματικές - παραχωρητικές)

Τελευταίος τρόπος για να δηλώσουμε επιρρηματικά την εναντίωση είναι οι επιρρηματικές εναντιωματικές και παραχωρητικές προτάσεις.

 

Παραδείγματα

Ενώ δε διάβασε καθόλου, τα πήγε πολύ καλά στις εξετάσεις. (εναντιωματική)

Κι αν σε βρίσουν, εσύ να αδιαφορήσεις. (παραχωρητική)


Σχετικά λήμματα

Οι προθέσεις ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί

Εναντιωματικές προτάσεις

Παραχωρητικές προτάσεις

 

 

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Εφαρμοσμένη Γραμματική της Δημοτικής και Συντακτικό, Γιάννη Β. Παπαναστασίου, Αθήνα, 1989

bullet

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996, κα' έκδοση