ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η επιρρηματική δήλωση της προϋπόθεσης


 

Δες τον πίνακα με τους προσδιορισμούς. Κατέβασε τον πίνακα των προσδιορισμών σε αρχείο pdf

 

Για να δηλώσουμε την προϋπόθεση στα νέα ελληνικά χρησιμοποιούμε: προθετικές φράσεις, τις επιρρηματικές μετοχές και τις υποθετικές προτάσεις.

Προθετικές φράσεις

Συνήθως τα ουσιαστικά που δηλώνουν προϋπόθεση συνοδεύονται από μια πρόθεση (κοινή ή λόγια) δημιουργώντας προθετικά σύνολα. Οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: με, υπό

 

Παραδείγματα

Δέχεται να εργαστεί με τους δικούς του όρους.

Είναι υπό κράτηση.

Επιρρηματικές μετοχές

Παραδείγματα

Αγοράζοντας αυτό το κινητό θα έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο (αν αγοράσεις ...)

Υποθετικές προτάσεις

Παραδείγματα

Αν φύγεις εσύ, θα φύγω κι εγώ.

Άμα δε διαβάσεις τα μαθήματά σου, δε θα πάμε πουθενά.

 


Σχετικά λήμματα

Οι προθέσεις ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί

Επιρρηματικές προτάσεις

 

 

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Εφαρμοσμένη Γραμματική της Δημοτικής και Συντακτικό, Γιάννη Β. Παπαναστασίου, Αθήνα, 1989

bullet

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996, κα' έκδοση