Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

e-mail: kontaxis@sch.gr

Παρεμβάσεις...

 

Τα μαθήματα


Εργασία

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός - Επισκέψεις

Χρήσιμες Συνδέσεις

 

Μικρός Οδηγός Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων στο Ιντερνετ   Ανανεωμένο με διορθώσεις!!!

Ανανεωμένος οδηγός για τεχνολογικά θέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση, κυρίως για τα μαθήματα της ειδικότητας των Μηχανολόγων και των εφαρμογών πληροφορικής, αλλά και της Τεχνολογίας. Περισσότερα...γθ

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (18-2-2007) http://dide.fth.sch.gr/docs/n3528_2007_kodikas_dy.pdf

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων (3-5-2012)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov/ada/%CE%92499%CE%A7-%CE%9F%CE%A5%CE%97

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΦΕΚ κλπ)  
(όλα τα ΦΕΚ δωρέαν από Εθνικό Τυπογραφ
είο)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Τεχνολογικός και επαγγελματικός εγγραμματισμός είναι γενική παιδεία

Ο τεχνολογικός εγγραμματισμός και η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία αποτελούν παιδαγωγικο αίτημα από τον προηγούμενο αιώνα, ανάγκη της σύγχρονης εποχής αλλά και  ζητούμενο μέχρι σήμερα για την Ελλάδα. Ποιες λύσεις επιλέγονται διεθνώς και πως μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα. Περισσότερα..

Χρειάζονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι; Και για ποια δουλειά; https://www.esos.gr/arthra/48745/hreiazontai-oi-sholikoi-symvoyloi-kai-gia-poia-doyleia

http://www.alfavita.gr/special-edition/hreiazontai-oi-sholikoi-symvoyloi-kai-gia-poia-doyleia

Η ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απαιτεί ενεργό  συμμετοχή εκπαιδευτικών

Σημαντικές προκλήσεις αναδεικνύονται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας αλλά  και από το "Πόρισμα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής" (Επιτροπή Γαβρογλου). Τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος για τους μηχανολόγους. Περισσότερα..

Επαγγελματικός και Κοινωνικός ρόλος ΕΠΑΛ - Γιατί και πως να ενισχυθούν

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΔΤΕΕ) έχει δύο βασικούς ρόλους. Τον επαγγελματικό και τον κοινωνικό. Ο μονοδιάστατος προσανατολισμός στον πρώτο, και μάλιστα χωρίς ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της χώρας μας, έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε αποτυχία τις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις. Είναι λοιπόν αναγκαίο να προσεγγίσουμε τις αλλαγές στη ΔΤΕΕ ολιστικά και να ασχοληθούμε συστηματικά με τον κοινωνικό ρόλο, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και να στηρίξουμε τους μαθητές της για μια νέα αρχή. Περισσότερα

Συνεργατικό σχολείο για όλους τους μαθητές - Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων

Η συνεργατική προσέγγιση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του σχολείου για όλους τους μαθητές αλλά δεν συγκαταλέγεται στα πλεονεκτήματα του Ελληνικού σχολείου καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας είναι διοικητικά καθοδηγούμενο και ισχυρά γραφειοκρατικό στο σχεδιασμό αλλά και στη λειτουργία του. Επειδή απαιτείται αλλαγή μοντέλου λειτουργίας με καινοτομικά χαρακτηριστικά και όχι για απλή βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων είναι καθοριστικός. Περισσότερα...

Ένα σχολείο για όλους τους μαθητές, διαμορφωμένο από τα κάτω

Σε όσα σχολεία το ψάχνουν λιγάκι παραπάνω, γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι πίσω από κάθε μαθητή με χαμηλές επιδόσεις ή με προβλήματα συμπεριφοράς βρίσκονται, σχεδόν πάντοτε, κοινωνικά, οικονομικά, οικογενειακά  ή μαθησιακά προβλήματα, των οποίων οι επιδράσεις δεν έγινε δυνατόν να περιοριστούν από το σχολείο. Άρα, ένα σχολείο που χωράει όλους τους μαθητές δεν μπορεί να διαμορφωθεί με διοικητικές πραξεις αλλά με ενεργό συνειδητή συμμετοχή. Περισσότερα..

Παρέμβαση στο διάλογο για την Παιδεία.
Μπορούν να αποκτήσουν αξία οι σπουδές και η επιμόρφωση στην Ελλάδα; http://dialogos.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2016/01/protasi_kontaxis.pdf

 Μια ανάλυση για το παράδοξο της απασχόλησης, το οποίο παρατηρείται στην Ελλάδα, δηλαδή, για το γεγονός ότι οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων δεν επηρεάζονται σημαντικά από το μορφωτικό τους επίπεδο, όπως στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Η εικόνα αυτή γίνεται ακόμη πιο οδυνηρή για τους νέους, όπου παρατηρείται αντιστροφή της διεθνούς τάσης, δηλαδή, εμφανίζεται μεγαλύτερη ανεργία στους κατέχοντες μεταπτυχιακά έναντι των αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους επιστήμονες έναντι των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έναντι αυτών με υποχρεωτική εκπαίδευση κλπ.