ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
http://users.sch.gr/kontaxis

 

Παρεμβάσεις...

 

Τα μαθήματα


Εργασία

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός - Επισκέψεις

Χρήσιμες Συνδέσεις

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επαγγελματικός Οδηγός Μηχανολόγων
(
ενημέρωση 25-1-2017)

Αναλυτικά τα Επαγγελματικά δικαιώματα και οι διεξόδοι των Μηχανολόγων όλων των ειδικοτήτων, του Β΄ Κύκλου των ΤΕΕ και μικρό ενημερωτικό φυλλάδιο για τους  αποφοίτους. Ανατυπώστε το και δώστε το  στους αποφοίτους ή στους ενδιαφερόμενους μαθητές για τους τομείς Μηχανολόγων και Οχημάτων.  Περισσότερα... 

Προκλήσεις για Μηχανολόγους από την εκδήλωση με φορείς του Πειραιά

Βασικά συμπεράσματα και προκλήσεις που αφορούν τον τομέα Μηχανολόγων, από την εκδήλωση με επαγγελματικούς φορείς του Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Ζητήστε να βοηθήσετε σε τυχόν διαβουλεύσεις με φορείς. Περισσότερα.

Η Μαθητεία ξεκίνησε. Θεσμικό πλαίσιο και πως μπορούμε να την αξιοποιήσουμε; 

 Η Μαθητεία ξεκίνησε και μπορεί να αναζωογονήσει τα ΕΠΑΛ, να προσελκύσει περισσότερους αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείου και να αλλάξει το ενδιαφέρον των μαθητών εντός του σχολείου,  αν αξιοποιηθεί κατάλληλα. Δείτε το θεσμικό πλαίσιο της Μαθητείας Περισσότερα..

Εργατικά ατυχήματα ανά κλάδο - Οι κίνδυνοι των μηχανολογικών ειδικοτήτων

 Σημαντική μελέτη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ) σχετικά με το πλήθος των εργαζομένων  και τα  εργατικά ατυχήματα ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Οι κίνδυνοι των μηχανολογικών ειδικοτήτων και οι αντίστοιχοι οδηγοί προστασίας. Περισσότερα.

Αντιστοιχίες επαγγελματικών δικαιωμάτων ΕΠΑΛ Ν. 4186/2013

Νέα αντιστοίχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανολογικών και άλλων ειδικοτήτων με το ΦΕΚ 210Β/30-1-2017. Αφορά, μεταξύ άλλων, αποφοίτους ΕΠΑΛ Ν. 4186/13 ειδικοτήτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ψύξης ..., Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων ..., Οχημάτων, Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού,   Μηχανοσυνθετών... . Περισσότερα... 

Η Μαθητεία μπορεί να αναζωογονήσει τα ΕΠΑΛ;

Η Μαθητεία η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους μπορεί να αναζωογονήσει τα ΕΠΑΛ, να προσελκύσει περισσότερους αποφοίτους Γυμνασίων  και να αλλάξει το ενδιαφέρον των μαθητών εντός του σχολείου; Κάποιοι λόγοι που συνηγορούν θετικά στο ερώτημα και τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί Μηχανολόγοι. Περισσότερα....

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες (21-11 2016)

Μια κατατοπιστική μελέτη από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) για το κόστος διαφορετικών μεθόδων θέρμανσης, την απόσβεση κάθε εγκατάστασης, τις εκπομπές καυσαερίων κλπ. Μπορεί να αξιοποιηθεί στα μαθήματα Μηχανολόγων, για εργασίες μαθητών,  για δράσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και προβολής του ΕΠΑΛ κλπ . Περισσότερα...

 Κίνδυνοι και ασφάλεια κατά την εργασία σε ύψος

Ένα συνοπτικό  άρθρο του ΕΛΙΝΥΑΕ που αφορά όλους τους μηχανολόγους εγκαστάτες και συντηρητές, χρήσιμο για εργασίες μαθητών μας. Περισσότερα...

Οργάνωση και Λειτουργία Μαθητείας ΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3529/1-11-2016  η με αριθμ. Φ7/179513/Δ4 /26-10-2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.». Κατεβάστε το και από εδώ

Επαγγελματικά δικαιώματα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ 6-3-2016

Διευρύνονται ή δημιουργούνται νέα επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ, ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 513B/29-2-2016) . Αφορά και τις ειδικότητες Οχημάτων, Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και Χημικών Εργαστηρίων (θεσμοθέτηση) αλλά και τις ειδικότητες ψυκτικού και μηχανολογικών κατασκευών (επέκταση). Ενημερώστε παλιούς αποφοίτους του σχολείου σας.  Περισσότερα...

Προβολή του σχολείου αξιοποιώντας τη διεύρυνση επαγγελματικών δικαιωμάτων και δυνατοτήτων εγγραφής στα ΕΠΑΛ

Ενημερώστε άμεσα για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών στην Α και Β τάξη ΕΠΑΛ και για τα διευρυμμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.  Προβάλλετε στην τοπική κοινωνία και στους επαγγελματίες τις δυνατότητες που πρσφέρουν τα ΕΠΑΛ και οι Μηχανολογικές ειδικότητες, ιδιαιτέρως σε περιόδους κρίσης.. Περισσότερα..

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμπειρίας αποφοίτων και προβολή του σχολείου μας

Μέχρι 16 Απριλίου 2014 μπορούν να εκδηλώσουν οι επιχειρήσεις το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο "Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Γ’ ΦΑΣΗ".  Ενημερώστε τις "μηχανολογικές" επιχειρήσεις της περιοχής σας, προβάλλοντας παράλληλα το σχολείο σας και προσελκύοντας μαθητές που αναζητούν διεξόδους σε συνθήκες κρίσης. Κατεβάστε προτεινόμενο πρότυπο επιστολής σε επιχειρήσεις. Περισσότερα...

Διαδικασίες, ερωτήσεις και πρακτικές δραστηριότητες για τις εξετάσεις αδειών Μηχανολογικών Ειδικοτήτων

Με την Υ.Α. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4. καθορίζονται τα θέματα των εξετάσεων για τις άδειες αρκετών μηχανολογικών ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών ερωτήσεων, των πρακτικών δραστηριοτήτων του εργαστηριακού μέρους, της ενδεικτικής υποδομής των διαπιστευμένων εργαστηρίων κλπ. Αξιοποιήστε την ύλη στα μαθήματα και στα εργαστήρια και εξετάστε τις δυνατότητες των εργαστηρίων σας να διαπιστευτούν ως εξεταστικά κέντρα. Περισσότερα..

Σύγκριση κόστους θέρμανσης

Μια σημαντική μελέτη από το ΕΜΠ που εξετάζει και συγκρίνει το κόστος των διαφόρων μεθόδων θέρμανσης με βάση τα ελληνικά δεδομένα.  Τα επιμέρους στοιχεία της μπορούν να αξιοποιηθούν και στα μαθήματα των μηχανολόγων. Περισσότερα...

Επαγγελματικά δικαιώματα Ψυκτικών ΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκε το ΠΔ 1 στο ΦΕΚ 3 τεύχους Α, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2013, με θέμα: "Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα". Περισσότερα..

Πρόγραμμα Μαθητείας και προβολή του σχολείου μας

Πολλοί εργαζόμενοι ή άνεργοι, σε συνθήκες κρίσης,  επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα. Ας αναδείξουμε τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα επαγγελματικά σχολεία,  ενημερώνοντας τις τοπικές επιχειρήσεις για τις ειδικότητες που διαθέτουμε, αξιοποιώντας και το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης. Κατεβάστε προτεινόμενο πρότυπο επιστολής σε επιχειρήσεις. Περισσότερα...

Εκπαιδευτικό Υλικό για Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Μια νέα ιστοσελίδα η οποία συλλέγει εκπαιδευτικό υλικό για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, από όλο τον κόσμο. Περισσότερα...

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Δημοσιεύθηκαν τα ΠΔ με ΦΕΚ 197, 198, 199 και 200 τεύχους Α με ημερομηνία 17-10-2012, τα οποία αφορούν στις ειδικότητες Υδραυλικών, Θερμοϋδραυλικών, Εγκαταστατών Καυσίμων και Μηχανολογικών Κατασκευών, αντίστοιχων ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Περισσότερα...

Νέος Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Δημοσιεύθηκε ο Νέος "Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου". Τι περιλαμβάνει και πως μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία της ειδικότητας αλλά και των υπόλοιπων μαθημάτων των μηχανολόγων. Περισσότερα...

Διδάσκοντας την Υγιεινή και Ασφάλεια στο σχολείο

Οι νέοι εργαζόμενοι αποτελούν έναν ιδιαιτέρως ευάλωτο πληθυσμό, ιδιαιτέρως αυτοί που απασχολούνται στις μηχανολογικές ειδικότητες. Πληροφορίες, Οδηγοί  και ιδέες για το πως μπορούμε να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία. Περισσότερα...

Διδάγματα για τους μαθητές μας από τον δημιουργό του Avatar

Το Avatar αποτελεί ένα επιτυχημένο και δημοφιλές στη νεολαία φιλμ. Ο δημιουργός του, Τζέϊμς Κάμερον, εξηγεί ότι τα μυστικά της επιτυχίας βασίζονται στις εμπειρίες από την παιδική του ηλικία. Ίσως η παρακολούθησή της ομιλίας του διάσημου δημιουργού θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες προβληματισμού στην τάξη. Περισσότερα...

Videos για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (ανανέωση 16-11-2010)

Κατεβάστε έξυπνα videos  με τίτλο «Ασφάλεια με ένα χαμόγελο», χωρίς λόγια, με τη  διεθνή γλώσσα των cartoons. Κατάλληλα για ευαισθητοποίηση και εισαγωγή σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Νέα videos σχετικά με την ασφαλή συντήρηση. Περισσότερα…

Πρόγραμμα "Μια αρχή, μια ευκαιρία" για αποφοίτους μας

Πρόγραμμα υποστήριξης και απόκτησης προϋπηρεσίας για νέους που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή εγκαταλείπουν το σχολείο μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. . Περισσότερα...

Όλα τα υλικά και τα μηχανήματα στη διάθεσή μας !

Αντιμετωπίστε την αδιαφορία που δείχνουν ορισμένες φορές οι μαθητές, με  παρουσίαση αντικειμένων, υλικών, μηχανημάτων και συσκευών και υποστηρίξτε μέσω αυτών τα θεωρητικά μαθήματα. Τα πραγματικά αντικείμενα είναι αναντικατάστατα αλλά δεν τα βρίσκουμε πάντοτε.
Στο διαδίκτυο, οι μαθητές μας (προτιμότερο) ή οι εκπαιδευτικοί, μπορούμε να εντοπίσουμε υλικό για κάθε διδακτικό αντικείμενο. Περισσότερα..

Οχήματα κινούμενα με φυσικό αέριο

Υλικό ημερίδας της Ecocity για τη χρήση φυσικού αερίου στα οχήματα.. Πλεονεκτήματα, δυνατότητες και τεχνολογία. Περισσότερα…

Ελληνικός Επαγγελματικός Ενεργειακός Κατάλογος

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δημοσίευσε τον Νέο Κατάλογο φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μπορεί να αξιοποιηθεί για τεχνική πληροφόρηση, για εργασίες μαθητών  και για προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Περισσότερα...

Όδηγοί για την Υγεία  και Ασφάλεια στην εκπαίδευση των Μηχανολόγων

Η ανάγκη για ανάδειξη των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στα μαθήματα και στα εργαστήρια των Μηχανολόγων. Οδηγίες για την ασφάλεια των μαθητών αλλά και των μελλοντικών εργαζομένων. Ιδέες για εργασίες μαθητών, ώστε "να μην τα κάνετε όλα μόνοι σας".  Περισσότερα...

Η ειδικότητα Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 

Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες για αποφοίτους της ειδικότητας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων αλλά και μηχανών CNC. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των μαθητών φαίνεται ότι είναι περιορισμένο.  Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε όλα τα σχολεία. «Επικοινωνήστε» με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα και ανταλλάξτε εμπειρίες. Περισσότερα…

Όλα τα εργαλεία και εξαρτήματα του Μηχανολόγου στο διαδίκτυο
Θέλετε να δείτε ή να δείξετε τα εργαλεία του Μηχανολόγου ή τα εξαρτήματα μηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων στους μαθητές σας, να βρείτε ενδεικτικές τιμές, προδιαγραφές κλπ.; Η ιστοσελίδα http://www.kemedwards.co.uk διαθέτει πλήρη κατάλογο εργαλείων και εξαρτημάτων, από κοινά εργαλεία όπως δράπανα, εξειδικευμένα εργαλεία για σωληνώσεις, ηλεκτρικά εργαλεία, συγκολλήσεις, εξοπλισμό προστασίας και ασφάλειας κλπ και από απλά εξαρτήματα όπως βίδες έως μετρητές ροής. Μπορεί να αξιοποιηθεί και για εργασία μαθητών στα Στοιχεία Μηχανών.  

Ακρωνύμια και ορισμοί συστημάτων αυτοκινήτου
Γίναμε αποδέκτες αρκετών αιτημάτων καθηγητών μηχανολόγων για ένα "γλωσσάρι" ορισμών και ακρωνυμίων που αναφέρονται σε συστήματα αυτοκινήτου. Βρήκαμε ένα μικρό τέτοιο "γλωσσάρι" στα ελληνικά  και ένα πλήρες στην αγγλική γλώσσα. Περισσότερα...

Εγκαταστάσεις Υγραερίου στα κτίρια
Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Εγκαταστάσεων Υγραερίου, επιτρέπονται οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε κτίρια. Ενημερωθείτε για τον Κανονισμό, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια, αρμοδιότητες και ευθύνες εγκαταστατών και συντηρητών κλπ. Αξιοποιήστε τον στην εκπαιδευτική διαδικασία ή καλύτερα για εργασίες μαθητών και συζήτηση (Τι ιδιαίτερο αναφέρει, συγκέντρωση υλικού από εταιρίες κλπ).
Κατεβάστε τον Κανονισμό. Πηγή: Σελίδα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το e-τεχνολογικό πάρκο της Damler - Crysler
Το ηλεκτρονικό τεχνολογικό πάρκο της Damler Crysler αποτελεί μια θαυμάσια εικονική (virtual) εκπαιδευτική εκδρομή εισαγωγικών γνώσεων και κατανόησης θεμάτων της τεχνολογίας του αυτοκινήτου.
Περισσότερα…

Ενεργητική μάθηση σε Τουριστικές περιοχές
Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ενεργητική μάθηση με εργασίες μαθητών, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται σε τουριστικές περιοχές; Πως θα ενταχθούμε σε σχετικά προγράμματα; Ποιοι φορείς μπορούν να βοηθήσουν; Αφορά τα μαθήματα ειδικοτήτων Ψυκτικών, Θερμοϋδραυλικών και την Εισαγωγή στη Μηχανολογία.
Περισσότερα...

Η σημερινή τεχνολογία αυτοκινήτων σε 5 χρόνια θα είναι ξεπερασμένη 
Είναι σε θέση  η εκπαίδευση να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην τεχνολογία του αυτοκινήτου; Ποιες πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικές προσαρμογές στις εξελίξεις ;  Μερικά πρώτα συμπεράσματα με αφορμή παρακολούθηση  σεμιναρίου ενημέρωσης της εταιρίας FORD  και συζήτηση με τους εκπαιδευτές.
Περισσότερα…

Τα πάντα για το Φυσικό Αέριο
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, Τεχνικά στοιχεία, οδηγίες, υποδείγματα εντύπων και μελετών, νομοθεσία που χρειάζεται για τις εγκαταστάσεις  Φυσικού  Αερίου, μπορούν να αναζητηθούν από την καινούρια ιστοσελίδα http://www.aerioattikis.gr, στην ειδική περιοχή «Είμαι επαγγελματίας του Φυσικού Αερίου»
 Μεταξύ άλλων μπορείτε να βρείτε:

  • Οφέλη από τη χρήση του Φυσικού Αερίου και υπολογισμό του κόστους και των κερδών για κάθε περίπτωση εγκατάστασης

  • ΥΑ Δ3/Α/5286, ΦΕΚ 236Β/26-03-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar».

  • ΥΑ Δ3/Α/11346, ΦΕΚ Β' 963/15-7-2003 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar».

  • Νέοι κανονισμοί για τη διαστασιολόγηση καμινάδων, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών φύλλων  excel τα οποία καλύπτουν το 95% των περιπτώσεων (μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διδασκαλία του excel στην πρώτη τάξη, στις Εφαρμογές Η/Υ.

  • Υποδείγματα εντύπων – μελετών για διάφορες φάσεις της κατασκευής και σύνδεσης των δικτύων

Προληπτική Συντήρηση και ∆ιαχείριση Ενέργειας & Νερού σε Ξενοδοχειακό Συγκρότη΅α
Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE με Εισηγητή τον Μηχανολόγο Μηχανικό Κ. Αλεκτορίδη, Τεχνικό ∆ιευθυντή του Robinson Club. Η παρουσίαση του κ. Αλεκτορίδη είναι διαθέσι΅η σε ηλεκτρονική ΅ορφή.
 Όσοι ενδιαφέρονται  ΅πορούν  να  επικοινωνήσουν  ΅ε  τον κ.  Κ.  Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr)  για  να  τη  λάβουν  ΅έσω  του  ηλεκτρονικού ταχυδρο΅είου.

Η αγορά αυτοκινήτου την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα
Το εκπληκτικό ποσό των 17,7 δισ. ευρώ (κάτι παραπάνω από 6 τρισ. δραχμές) ξόδεψαν οι έλληνες καταναλωτές για την αγορά νέων επιβατικών αυτοκινήτων. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία των 23 μεγαλύτερων εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου, σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 54,14% την πενταετία 1998-2002, γεγονός που ανέδειξε την αγορά των «τεσσάρων τροχών» σε έναν από τους δυναμικότερους τομείς του ελληνικού εμπορίου. Πηγή:
© 2001 statbank A.E.

Σημαντική αύξηση των αυτοκινήτων Diesel
Σημαντική αύξηση των αυτοκινήτων Diesel παρατηρείται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, θέτοντας επι τάπητος την ακόμα μεγαλύτερη εκπαίδευση των τεχνικών οχημάτων στις πετρελαιομηχανές.  Περισσότερα: http://www.acea.be/ACEA/DIESEL-PC-90-02.pdf