Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ

   Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Κωνσταντίνος Κατσαράκης 20 Δεκεμβρίου 1931-27 Νοεμβρίου 1939 Από Πρεσβύτερος Εις Λεοντοπόλεως 1887-1980
Παρθένιος Κοϊνίδης 5 Δεκεμβρίου 1958-27 Φεβρουαρίου 1987 Από Πρεσβύτερος Εις Αλεξανδρείας 1919-1986
Ειρηναίος Ταλαμπέκος 14 Ιουνίου 1990-28 Νοεμβρίου 1994 Από Άκκρας Εις Κένυας 1934-2004
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος 23 Σεπτεμβρίου 1997-11 Σεπτεμβρίου 2004 Από Ζιμπάμπουε Κοίμηση 1933-2004
Αλέξιος Λεονταρίτης 27 Οκτωβρίου 2004-10 Οκτωβρίου 2016 Από Νιτρίας Εις Διαυλείας γεν. 1964
Μελέτιος Κούμανης 17 Νοεμβρίου 2016-σήμερα Από Ναυκράτιδος   γεν. 1970
         

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 03 Ιανουαρίου 2024.