Παίξτε το παιχνίδι μας

enter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Δερβίσηδες στον τεκέ των Μελδεβήδων, Χανιά

Γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί που φαίνονται στη φωτογραφία;

Ποιοι φαντάζεσαι ότι είναι;

Με τι σου μοιάζουν;

Νομίζεις ότι κάποτε θα μπορούσαν να ζουν εδώ στην γειτονιά μας;

 

 

 

 

Οι Μεβλεβήδες πιστεύουν πως ο τεκές τους συμβολίζει το σύμπαν. Στις ιδιαίτερες τελετές τους,ο προϊστάμενος του τεκέ, έχει τον τίτλο του Σεΐχη και συμβολίζει τον ήλιο. Οι δερβίσηδες (μοναχοί) χορεύουν ρυθμικά, με απόλυτα καθορισμένες κινήσεις, με ορισμένα βήματα περιστροφικά, γύρω από τον Σεΐχη (ήλιο) παριστάνοντας, με τις κινήσεις του χορού αυτού, τους πλανήτες που περιστρέφονταν γύρω από τον ήλιο.