Παίξτε το παιχνίδι μας

enter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Πειρατεία

 

 

 

Βέβαια, η πειρατεία δεν είναι κάτι που έφεραν στην Κρήτη οι Άραβες. Η παροιμία «ο Κρης αγνοεί την θάλασσαν» λεγόταν ειρωνικά για όσους προσποιούνταν πως αγνοούν ένα αντικείμενο το οποίο κατέχουν στην εντέλεια. Ειδική μορφή της ναυτικής δραστηριότητας, βασική ασχολία των πολιτών και πηγή πλούτου, ήταν η πειρατεία. [1]

Οι πειρατές της Κρήτης ήταν περιβόητοι από την ομηρική εποχή και οι επιδρομές τους έφταναν ως τις ακτές της Αιγύπτου. Για την πολεμική αυτή κοινωνία, η βίαιη επιδρομή και η κλοπή ήταν ένας νόμιμος τρόπος επιβίωσης και επίσης εκδήλωση της υπεροχής του πολεμιστή και απασχόληση περισσότερο αντάξια, για τον πολίτη, από την εξαρτημένη εργασία του χειρώνακτα.

Κρήτες μισθοφόροι ήταν περιζήτητοι ως άριστοι τοξότες, αποτελούσαν ευκίνητη μονάδα, κατάλληλη για ενέδρες, παραπλανητικούς ελιγμούς και νυχτερινές επιθέσεις. Κίνητρο ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, το κέρδος γι’  αυτό και πολλές φορές υπήρχαν και στα δυο αντίπαλα στρατόπεδα, Κρήτες.

Κατά την ελληνιστική εποχή, όπως παρατηρεί ο Πολύβιος «οι εμφύλιοι πόλεμοι διαδέχονται ασταμάτητα ο ένας τον άλλο και η υπερβολική ωμότητα στις σχέσεις μεταξύ των Κρητών έχουν ως αποτέλεσμα στην Κρήτη η αρχή μιας υπόθεσης να είναι και το τέλος της».[2]

 Η στάση των κρητικών πόλεων, κατά τη διάρκεια του τρίτου Μιθριδατικού πολέμου (1ος αι. π.Χ.), και κυρίως η στάση τους απέναντι στους πειρατές, προκάλεσαν την οργή και επέμβαση των Ρωμαίων. Οι Κρήτες όχι μόνο ευνοούσαν τους πειρατές παραχωρώντας τους βοήθεια και καταφύγιο, αλλά και οι ίδιοι έπαιρναν μέρος σε πειρατικές επιχειρήσεις, όπως προαναφέρθηκε. Ο Πλούταρχος τη χαρακτηρίζει ως «δευτέρα  τις αυτή των πειρατηρίων πηγή μετά την εν Κιλικία»[3]

Η ανάπτυξη της πειρατείας στη Μεσόγειο χρονολογείται από το 2ο π.Χ. αι. εφοδιάζοντας ανοιχτά, και σχεδόν επίσημα, με πολυάριθμους δούλους, τα σκλαβοπάζαρα της  Μεσογείου. Και βέβαια τους δούλους αυτούς τους αγόραζαν μαζικά, κυρίως, οι Ρωμαίοι μεγαλοκτηματίες ή εργαστηριάρχες  για να τους χρησιμοποιούν ως φτηνό εργατικό δυναμικό. Όταν, όμως, οι πειρατικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο έφτασαν σε σημείο να απειλούν τον εφοδιασμό της Ιταλίας με σιτάρι και ταυτόχρονα κορυφώθηκαν οι διαμαρτυρίες των επαρχιών και των συμμάχων που υπέφεραν από τις επιδρομές αυτές, οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να πάρουν μέτρα για να περιορίσουν το κακό (102 π.Χ.), όμως  οι πειρατικές ομάδες κάθε άλλο παρά διαλύθηκαν. [4]


 

[1] Α. Χανιώτης, 1987, σσ. 219-0

[2] Α. Χανιώτης, όπ. π.., σ. 246

[3] Δ. Τσουγκαράκης, 1987, σ.291

[4] Α. Χανιώτης, όπ. π., σ. 287